קישורים מומלצים

 

 

הגנת הצומח האמריקנית – APHIShttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/arizot_etz/kishurim_mumlatzim/Pages/APHIS.aspxהגנת הצומח האמריקנית – APHIS
הגנת הצומח הבינלאומית – IPPChttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/arizot_etz/kishurim_mumlatzim/Pages/IPPC.aspxהגנת הצומח הבינלאומית – IPPC
דרישות המדינות המיישמות את תקן ISPM15https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/arizot_etz/kishurim_mumlatzim/Pages/ISPM15.aspxדרישות המדינות המיישמות את תקן ISPM15