הסמכה לבקרה עצמית של תוצרת טרייה

 

 

 

החוק קובע שתוצרת חקלאית טרייה המיועדת לייצוא, חייבת להיבדק ולהימצא באיכות ייצוא וארוזה כהלכה. בדיקת התוצרת נעשית על ידי מבקרי שירות הביקורת של השרותים להגנת הצומח ולביקורת (PPIS) במשרד החקלאות אשר מוודאים התאמה לקבוע בחוק ובתקנות.

הסמכה לבקרה עצמית, הינו מסלול המיועד ללקוחות בעלי מערכות ניהול איכות ובקרה מוטמעות. הסמכה לבקרה עצמית תאפשר להם לבצע בקרה שוטפת על איכות התוצרת שלהם באופן עצמאי.

תנאי ההסמכה כוללים:

א. יישום מערכת של אבטחת איכות
ב. כללים לבקרת איכות התוצרת בהתאם לדרישות 
PPIS 
ג. התוצרת חייבת לעמוד בדרישות 
PPIS בכל הנוגע ל:

  • איכות ובטיחות מזון.
  • דרישות הסגר של המדינה המייבאת בנוגע למזיקים ומחלות בצמחים.
  • שימוש נכון בחומרי הדברה.
  • הסכמים בינלאומיים עם ארצות היעד.

ההסמכה לבקרה עצמית אינה באה במקום פעילות מבקרי האיכות של שרות הביקורת אלא באה לשנות את צורת ותדירות הפיקוח.
לפיכך, אין בהסמכה זו האצלת סמכות אלא הרחבת תחום האחריות של הלקוח.

לקוח שעומד בתנאי ההסמכה לבקרה עצמית, ניתן יהיה להקטין את תדירות המבדקים  שיתבצעו על ידי מבקרי שרות הביקורת. בכל מיקרה לקוחות הבקרה העצמית יבדקו לפחות אחת ל-3 שבועות על ידי מבקרי איכות של שרות הביקורת.

לקוחות הבקרה עצמית מחויבים לעבוד על פי:

  1. בקרת איכות התוצרת בהתאם לדרישות PPIS .
  2. יישום מערכת של אבטחת איכות בהתאמה לת"י 9002 (ISO 9002).
  3. התוצרת חייבת לעמוד בדרישות מדינות היעד בהתאם להסכמים בינלאומיים בין מדינת ישראל לארץ היעד*
  4. התוצרת חייבת לעמוד בדרישות החוק והתקנות הבאות:

* שרות הביקורת יבצע את עבודת הפיקוח על יישום הליך ההסמכה במקרים אלו בהתאם למחויבות שיש ל-PPIS כלפי מדינות היעד.
הסמכה לבקרה עצמית של תוצרת טרייה

 

 

 

 

רשימת מוסמכי בקרה עצמיתאבטחת איכות והסמכה (הגנ"צ);הסמכה לבקרה עצמית של תוצרת טרייה;ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/SelfInspectionList.aspxרשימת מוסמכי בקרה עצמית16/12/2007 22:00:00{93c558f0-0c51-42be-b909-f0bb6c877427}ef0a426b-2ee0-448c-89a2-18cec3f8b45828

 

 

 

 

 

 

 

 

מסלול בקרה עצמית - טופס הצטרפותיבוא ויצוא;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/Forms/Pages/ApplicationFormForSelfInspectionSchem.aspxמסלול בקרה עצמית - טופס הצטרפות

 

 

 

 

דגשים לבקרה עצמיתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/dgeshim lebakara azmit.aspxדגשים לבקרה עצמית
דרישות כלליות לקבלת הסמכה ליצוא בבקרה עצמיתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/drishot lekabalat hasmaha leyatzu.aspxדרישות כלליות לקבלת הסמכה ליצוא בבקרה עצמית
נוהל דיגום תוצרת לבדיקת שאריות חומרי הדברהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/nohal digum totzeret.aspxנוהל דיגום תוצרת לבדיקת שאריות חומרי הדברה
תהליך ההסמכה לבקרה עצמית-תרשיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/tahalih hahasmaha lebakara atzmit.aspxתהליך ההסמכה לבקרה עצמית-תרשים