לאחרונה עודכנו כללי האיחוד האירופי בנושא בריאות הצמח אשר נועדו להגן על החקלאות, צמחיית הבר והיערות האירופיים באמצעות מניעה של חדירת נגעי הסגר לשטחם. מטרת העדכונים החדשים הינה לתת מענה אחיד לסיכונים מוגברים שעלו לאחרונה בתחום בכל המדינות החברות באיחוד.

​​​​​​​בעת האחרונה נערכה באיחוד האירופי הערכה של אפקטיביות הרגולציה הקיימת במדינותיו בכל הנוגע למניעת חדירת נגעי צמחים והתפשטותם, ונמתחה ביקורת על כישלונה בהתמודדות עם פלישה מוגברת של מזיקים ומחלות צמחים חדשים. 

פלישה מוגברת זו נובעת ברובה מהגלובליזציה במסחר ובנוסף, בגלל שינויי אקלים, כיום, רבים מהמזיקים ומהמחלות הללו יכולים להתבסס טוב יותר באירופה ובכך לגרום לנזק בלתי הפיך לחקלאות ולסביבה הצמחית. בעקבות כל זאת, החליטו מובילי המדיניות בנציבות האיחוד האירופי "לחשב מסלול מחדש" בנושא זה. 

​כללי האיחוד האירופי הנוכחיים בנושא בריאות הצמח נועדו להגן על החקלאות, צמחיית הבר והיערות האירופיים באמצעות מניעה של חדירת נגעי הסגר לשטחם  והתפשטותם. בעקבות הערכת המצב, התקבלה המסקנה כי עליהם לעדכן את החקיקה הנוכחית, כדי שיהיו מסוגלים לתת מענה מלא לסיכונים מוגברים אלו ולהציב​ כללים אחידים בכל המדינות החברות באיחוד.

התקנה החדשה על אמצעי הגנה מפני נגעי צמחים שנקראת 2016/2031 (Regulation (EU, מחליפה את הדירקטיבה הנוכחית (2000/29/EC) בנושא בריאות הצמח ומציבה מסגרת חזקה יותר, שקופה יותר ובת קיימא להגנת בריאות הצומח באיחוד האירופי.

פירוט השינויים בדרישות היצוא של תוצרת חקלאית לאיחוד האירופאי

טבלה המפרטת את השינויים למוצרים המיועדים לייצוא תוצרת חקלאית

פירות וירקות

 

 

נוהל עבודה לחלקות המייצאות הדרים / קומקוואט לאיחוד האירופי מאזורים שאינם חופשיים מעש התפוח המדומה ו/או מזבוב פירות האפרסקhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_helkot_pri_hadar_ihud_iropi.aspxנוהל עבודה לחלקות המייצאות הדרים / קומקוואט לאיחוד האירופי מאזורים שאינם חופשיים מעש התפוח המדומה ו/או מזבוב פירות האפרסק
הודעה לציבור היבואנים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/lemons_turkey.aspxהודעה לציבור היבואנים
מידעון השירותים להגנת הצומח - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_9_2019.aspxמידעון השירותים להגנת הצומח - ספטמבר, 2019