לאחרונה עודכנו כללי האיחוד האירופי בנושא בריאות הצמח אשר נועדו להגן על החקלאות, צמחיית הבר והיערות האירופיים באמצעות מניעה של חדירת נגעי הסגר לשטחם. מטרת העדכונים החדשים הינה לתת מענה אחיד לסיכונים מוגברים שעלו לאחרונה בתחום בכל המדינות החברות באיחוד.

​​​​​​​בעת האחרונה נערכה באיחוד האירופי הערכה של אפקטיביות הרגולציה הקיימת במדינותיו בכל הנוגע למניעת חדירת נגעי צמחים והתפשטותם, ונמתחה ביקורת על כישלונה בהתמודדות עם פלישה מוגברת של מזיקים ומחלות צמחים חדשים. 

פלישה מוגברת זו נובעת ברובה מהגלובליזציה במסחר ובנוסף, בגלל שינויי אקלים, כיום, רבים מהמזיקים ומהמחלות הללו יכולים להתבסס טוב יותר באירופה ובכך לגרום לנזק בלתי הפיך לחקלאות ולסביבה הצמחית. בעקבות כל זאת, החליטו מובילי המדיניות בנציבות האיחוד האירופי "לחשב מסלול מחדש" בנושא זה. 

​כללי האיחוד האירופי הנוכחיים בנושא בריאות הצמח נועדו להגן על החקלאות, צמחיית הבר והיערות האירופיים באמצעות מניעה של חדירת נגעי הסגר לשטחם  והתפשטותם. בעקבות הערכת המצב, התקבלה המסקנה כי עליהם לעדכן את החקיקה הנוכחית, כדי שיהיו מסוגלים לתת מענה מלא לסיכונים מוגברים אלו ולהציב​ כללים אחידים בכל המדינות החברות באיחוד.

התקנה החדשה על אמצעי הגנה מפני נגעי צמחים שנקראת 2016/2031 (Regulation (EU, מחליפה את הדירקטיבה הנוכחית (2000/29/EC) בנושא בריאות הצמח ומציבה מסגרת חזקה יותר, שקופה יותר ובת קיימא להגנת בריאות הצומח באיחוד האירופי.

פירוט השינויים בדרישות היצוא של תוצרת חקלאית לאיחוד האירופאי

טבלה המפרטת את השינויים למוצרים המיועדים לייצוא תוצרת חקלאית

פירות וירקות

 

 

בתום חקירה מאומצת, מפקחי משרד החקלאות חשפו הברחת זרעי חציל מזויפים משטחי מצרים אל ישראל, בהיקף של 45 מיליון ₪https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/havrachat_chazilim.aspxבתום חקירה מאומצת, מפקחי משרד החקלאות חשפו הברחת זרעי חציל מזויפים משטחי מצרים אל ישראל, בהיקף של 45 מיליון ₪
רשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות 2019-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/avocado_etzim_2019_2020.aspxרשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות 2019-2020
רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/rishyon_zraim_19-20.aspxרשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019