​​השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, פרסמו מכרז פומבי לגיוס בודקים לתוצרת חקלאית טרייה, זרעים, חומר ריבוי וצמחים המיועדים ליצוא.

​​​​

המכרז פונה לקהל רחב של עוסקים מורשים בתחום החקלאות, אקדמאים, סטודנטים ובעלי השכלה תיכונית הבאים מעולם החקלאות ומהווה הזדמנות מצוינת למעוניינים להשתלב בעבודה מעניינת, מאתגרת ובסביבת עבודה איכותית ובתנאים טובים.

הגשת מועמדות תתבצע עד תאריך 22.7.18 בשעה 12:00 באמצעות תיבת המכרזים של משרד החקלאות, בקריה החקלאית בבית דגן.


רקע אודות שירותי הבדיקה והביקורת
הביקורות והבדיקות נעשות באמצעות בדיקה ויזואלית מדגמית של משלוחים בבית אריזה, בתחנת מעבר (טרנזיט), במסופי היצוא, בחממות, סקרים במטעים, במפעלים ובשדות. הפעילות היא בפריסה ארצית.

שירות הבדיקות ניתן לכל תוצרת ממקור צמחי המיועדת ליצוא: הדרים, ארבעת המינים, פרחים קטופים, פירות, ירקות, תבלינים טריים, אגוזי אדמה, גרעיני חמניות, שתילים, זרעים, חומר ריבוי וכל תוצרת חקלאית אחרת.​

לשירותים להגנת הצומח ולביקורת הסכמי הדדיות עם האיחוד האירופי, סין, קוריאה וארה"ב בנושא פיקוח על תוצרת טרייה, חומר ריבוי שתילים ותוצרת אורגנית, כאשר התעודות הבינלאומיות המונפקות על ידי השירותים לביקורת מוכרות על ידי המדינות המייבאות. 

שירותי הביקורת פועלים גם מתוקף הסכמים בינלאומיים נוספים ודרישות מדינות יעד, המאפשרים יצוא בתנאים מיוחדים, כגון טיפולי מניעה והכחדה של מזיקים ומחלות, בדרך כלל באמצעות טיפולי-קור.
טיפולים אלו נדרשים על ידי מדינות מייבאות כגון יפן, דרום קוריאה, ארה"ב, אוסטרליה.
בדיקת תוצרת חקלאית טרייה

 

 

שינויים בדרישות היצוא של תוצרת חקלאית לאיחוד האירופיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/drishot_yetzu_ihud_iropy.aspxשינויים בדרישות היצוא של תוצרת חקלאית לאיחוד האירופילאחרונה עודכנו כללי האיחוד האירופי בנושא בריאות הצמח אשר נועדו להגן על החקלאות, צמחיית הבר והיערות האירופיים באמצעות מניעה של חדירת נגעי הסגר לשטחם. מטרת העדכונים החדשים הינה לתת מענה אחיד לסיכונים מוגברים שעלו לאחרונה בתחום בכל המדינות החברות באיחוד.
יצוא אפרסקים ונקטרינות לאיחוד האירופי – נוהל עבודה לבית אריזהhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yetzu_ihud-iropi_2018.aspxיצוא אפרסקים ונקטרינות לאיחוד האירופי – נוהל עבודה לבית אריזה
מערכת חדשה למחשוב ביקורת היצוא החקלאיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/Pages/מערכת חדשה למחשוב ביקורת היצוא החקלאי.aspxמערכת חדשה למחשוב ביקורת היצוא החקלאימערכת חדשה למחשוב ביקורת היצוא החקלאי