​​השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, פרסמו מכרז פומבי לגיוס בודקים לתוצרת חקלאית טרייה, זרעים, חומר ריבוי וצמחים המיועדים ליצוא.

​​​​

המכרז פונה לקהל רחב של עוסקים מורשים בתחום החקלאות, אקדמאים, סטודנטים ובעלי השכלה תיכונית הבאים מעולם החקלאות ומהווה הזדמנות מצוינת למעוניינים להשתלב בעבודה מעניינת, מאתגרת ובסביבת עבודה איכותית ובתנאים טובים.

הגשת מועמדות תתבצע עד תאריך 22.7.18 בשעה 12:00 באמצעות תיבת המכרזים של משרד החקלאות, בקריה החקלאית בבית דגן.


רקע אודות שירותי הבדיקה והביקורת
הביקורות והבדיקות נעשות באמצעות בדיקה ויזואלית מדגמית של משלוחים בבית אריזה, בתחנת מעבר (טרנזיט), במסופי היצוא, בחממות, סקרים במטעים, במפעלים ובשדות. הפעילות היא בפריסה ארצית.

שירות הבדיקות ניתן לכל תוצרת ממקור צמחי המיועדת ליצוא: הדרים, ארבעת המינים, פרחים קטופים, פירות, ירקות, תבלינים טריים, אגוזי אדמה, גרעיני חמניות, שתילים, זרעים, חומר ריבוי וכל תוצרת חקלאית אחרת.​

לשירותים להגנת הצומח ולביקורת הסכמי הדדיות עם האיחוד האירופי, סין, קוריאה וארה"ב בנושא פיקוח על תוצרת טרייה, חומר ריבוי שתילים ותוצרת אורגנית, כאשר התעודות הבינלאומיות המונפקות על ידי השירותים לביקורת מוכרות על ידי המדינות המייבאות. 

שירותי הביקורת פועלים גם מתוקף הסכמים בינלאומיים נוספים ודרישות מדינות יעד, המאפשרים יצוא בתנאים מיוחדים, כגון טיפולי מניעה והכחדה של מזיקים ומחלות, בדרך כלל באמצעות טיפולי-קור.
טיפולים אלו נדרשים על ידי מדינות מייבאות כגון יפן, דרום קוריאה, ארה"ב, אוסטרליה.
בדיקת תוצרת חקלאית טרייה

 

 

היערכות לשינויים בתהליכי העבודה לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לבריטניה לאחר Brexithttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/Brexit-UK.aspxהיערכות לשינויים בתהליכי העבודה לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לבריטניה לאחר Brexit
השירותים להגנת הצומח ולביקורת נערכו לקראת יצוא תוצרת חקלאית לאיחוד האמירויותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/yatzu_totzeret_tria/Pages/export-United-Arab-Emirates.aspxהשירותים להגנת הצומח ולביקורת נערכו לקראת יצוא תוצרת חקלאית לאיחוד האמירויות
שינויים בדרישות היצוא של תוצרת חקלאית לאיחוד האירופיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/drishot_yetzu_ihud_iropy.aspxשינויים בדרישות היצוא של תוצרת חקלאית לאיחוד האירופי