לפני ימים אחדים התבשרתם על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר בכך שניתן האישור הרשמי לייצוא תוצרת חקלאית טרייה, פרחים וחומר ריבוי מישראל לאיחוד האמירויות הערביות.
בתום שיחות, התכתבויות ותיאום בין צוות השירותים להגנת הצומח ולביקורת וסחר חוץ במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לבין הרשויות במשרד לשינוי אקלים וסביבה של איחוד האמירויות הערביות, קיבלה ישראל אישור רשמי מהשלטונות באיחוד האמירויות לייצא תוצרת חקלאית טרייה וחומר ריבוי (לרבות זרעים) מישראל לאמירויות.
בשבועות האחרונים עמל צוות מהשירותים להגנת הצומח ולביקורת בלימוד החקיקה המתאימה של איחוד האמירויות על מנת לוודא כי התוצרת הישראלית המשובחת תגיע למדפי השווקים באיחוד האמירויות כשהיא עומדת במכלול דרישות היבוא של המדינה, לרבות הדרישות הפיטוסניטריות למניעת חדירת נגעי הסגר לארצם ודרישות הנוגעות לשאריות חומרי הדברה בתוצרת טרייה המיועדת למאכל. בתום לימוד מעמיק הוטמעו התנאים במערכת היצוא של השירותים להגנת הצומח ולביקורת והנחיות מקצועיות לבדיקת התוצרת הועברו לכלל המפקחים והמבקרים.
עד כה אושרו במערכת היצוא של השירותים להגנת הצומח ולביקורת 56 מיני פירות וירקות, 62 מיני פרחים קטופים ו - 44 מיני תבלינים טריים.

להלן הנקודות העיקריות עליהן יש לשים דגש בעת הכנת משלוח ליצוא לאיחוד האמירויות:

​השירותים להגנת הצומח ולביקורת נערכו לקראת יצוא תוצרת חקלאית לאיחוד האמירויות

 

 

מקומה של ישראל כמייצאת תמרים למדינות האיחוד האירופי אל מול שאר מקורות האספקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/dates_ue.aspxמקומה של ישראל כמייצאת תמרים למדינות האיחוד האירופי אל מול שאר מקורות האספקה
איסור יבוא חיות מחמד באמצעות חברת אל על מאוקראינהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/Prohibition_imports_Ukraine.aspxאיסור יבוא חיות מחמד באמצעות חברת אל על מאוקראינה
תעודת בריאות לייצוא כלבים וחתולים לאורוגוואיhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/export_hayot_mahmad/teudot_briut/Pages/export_dogs_cats_Uruguay.aspxתעודת בריאות לייצוא כלבים וחתולים לאורוגוואי