ארבעת המינים, אתרוג, הדס, לולב וערבה, המיוצאים לקהילות יהודיות בחו"ל בתקופת החגים (מחודש אב ועד ערב סוכות), משמשים למטרות דתיות וחייבים לעמוד בדרישות החוק וההסכמים הבינלאומיים, בעיקר לארה"ב.

ביקורת היצוא של ארבעת המינים לסוכות מפוצלת בגלל אופי המוצרים ואופי הביקורת.

אתרוגים הינם פירות הדר וברוב ארצות היעד יש דרישה להסגר לפני ביקורת וכן רשימה מוגדרת של מחלות ומזיקים אסורים.

השירות ניתן על ידי מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת. השרות להדס, לולב וערבה ניתן בנתב"ג ואילו ביקורת אתרוגים מתבצעת בבתי-אריזה של היצואנים.

בתי-האריזה חייבים לפעול על פי דרישות שהוגדרו על ידי שירותי הביקורת.

אתרוגים  

יצואן המבקש לייצא אתרוגים חייב ברישיון יצוא אתרוגים בר-תוקף, הניתן על ידי המחלקה לסחר חוץ במשרד החקלאות. הטיפול בפרי הקטוף חייב להיות בבית-אריזה המצויד ב"חדר הסגר" (חדר סגור ונעול) שאושר למטרה זו. האתרוגים חייבים לשהות בהסגר במשך 5 יממות מלאות, לפני האריזה הסופית, על-מנת לזהות נגיעות בזבוב הפירות הים-תיכוני.

יצואן המבקש לייצא אתרוגים לארצות הדורשות הצהרה כי האתרוגים נקיים ממחלת המאלסקו MALSECO, (אוסטרליה, מקסיקו, ברזיל ואורוגוואי) יחויב בבדיקת הפרי. הבדיקה תתבצע במעבדות האבחון של השירותים להגנת הצומח.

יצואן המבקש לייצא אתרוגים לארצות הדורשות הצהרה כי האתרוגים מקורם בחלקות חופשיות ממחלת המאלסקו, יחויבו בביקורת שטחים (ארגנטינה ואורוגוואי)

תעודות בריאות לאתרוגים יוכנו על ידי עמילי המכס של היצואנים, בהנחיית ממונה תחנת הביקורת בנתב"ג.

"אתרוגי מתנה", הנרכשים אצל יצואנים מורשים (רשימת יצואנים מורשים ליצוא אתרוגים ​), יאושרו ליצוא ללא בדיקה נוספת.

המעוניין לשלוח אתרוגים לחו"ל, כמתנה (אתרוגים הנארזים כבודדים ונשלחים בדואר או כמטען אישי), יתאם עם הממונה על ביקורת אתרוגים – אלכס גורביץ.

תקנות קשורות

 תקנות לפ​יקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים) תשנ"ו 

ביקורת הדסים, ערבות ולולבים  

שלושת המינים הללו הם ענפים. דרישות ארצות היעד כלליות יותר אבל לא פחות קפדניות. בשונה מן האתרוגים שנבדקים באתר הלקוח, שלושת המינים האחרים נבדקים ע"י יחידת הביקורת בנתב"ג.

מדגם הבדיקה הוא של 2%-4% בהתאם לדרישות ארץ היעד. המבקר פותח את האריזות המיועדות ליצוא ומנער את הענפים על גבי משטח לבן, נקי ומואר. אם נמצאו חרקים חיים או סימני מחלה על גבי העלים, יפסל המשלוח ליצוא.

ביקורת ענפים מארבעת המינים כרוכה באגרת יצוא בדומה לפרחים וענפי קישוט.

למידע נוסף  

יצירת קשר  

​אתרוגים: אלכ​ס גורביץ

הדס, לולב וערבה:​​​ ירמי פרויד

​*לכל המעוניין לשלוח הדסים, ערבות ולולבים לחו"ל, יתאם עם הממונה ​ירמי פרויד


ארבעת המינים