פרי הדר

​ביקורת פרי-הדר ליצוא פועלת על פי החוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו תשי"ד–1954 והתקנות שפורסמו על פיו- תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא פרי הדר) התשל'ה-1975

אכיפת התקנות מוטלת על השרות לביקורת תוצרת חקלאית ליצוא.​​

איכות פנימית וחיצונית  

מאפייני האיכות הפנימית של פרי הדר הם: אחוז מיץ, אחוז סוכר (כלל מוצקים מסיסים – כמ"מ), אחוז חומצה, יחס הבשלה (סוכר/חומצה), כמות זרעים בפרי ועובי הקליפה.

המעוניין לייצא פרי-הדר חייב לעמוד ברמה המינימלית של איכות פנימית הנדרשת לשם אישור קטיף.

מפקחי השרותים להגנת הצומח ולביקורת יאשרו ליצוא רק תוצרת שנבדקה מראש במעבדה לבדיקות הבשלה, בתנאי שהמעבדה קיבלה לכך אישור בכתב מהשרותים להגנת הצומח ולביקורת.

כשירות המעבדה וכיולה באחריות היצואן.

  • טופס "בדיקת תקינות מעבדה" ​
  • טופס בדיקת תקי​נות מעבדת הבשלה לאישור קטיף הדרים​

כמו כן, על היצואן לוודא כי האיכות החיצונית המתייחסת למראה הפרי, מוצקותו והופעתו יעמדו בדרישות התקן. על הפרי להיות שלם, נקי, ללא מחלות ומזיקים ובעל צבע וצורה אופיינים לזן.

הפרי מסווג על פי שלושה סוגי איכות: Class I, Class II, Class Extra.  

תקנות סימון  

כל יחידת אריזה (קרטון) של פרי-הדר המיועדת ליצוא תסומן בצורה ברורה ובלתי מחיקה, בפרטים הבאים:

·       שם היצואן ומענו

·       שם התוצרת (שם הזן רק בתפוזים וקלמנטינות)

·       מקור התוצרת – PRODUCE OF ISRAEL

·       סוג האיכות

·       "מניין" ו"קוד הגודל"

·       ציון שימוש בחומרים כימיים (אם נדרש על ידי ארץ היעד)

·       המותג JAFFA (בתיאום עם המועצה לשיווק פרי-הדר).

 

פרי-הדר המיועד ליצוא חייב לעמוד גם בדרישות מדינות היעד ובהסכמים בינלאומיים. פרי שאושר ליצוא ילווה בתעודת בריאות Certificate) Phytosanitary) המונפקת במסופי היצוא, והמעידה על ניקיונו ממחלות ומזיקים.

בנוסף, בכפוף להסכם עם האיחוד האירופי ועל פי דרישת היצואן, מונפקת גם תעודה בינלאומית המעידה כי הפרי עומד בדרישות איכות בהתאם לסוג האיכות המסומן על התיבה. (Control Certificate).

למדינות יעד מסוימות ישנן דרישות מיוחדות המעוגנות בהסכם שעניינו בריאות הפרי, כמו חובת טיפול בקור - ביניהן יפן, קוריאה הדרומית, ארצות הברית ואוסטרליה. (ראה טיפו​ל-קור).

Orange internet 1.jpg