טפסים

 

 

עדכון פרטי יצואןhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Forms/Pages/ExporterDetailsForm1.aspxעדכון פרטי יצואן
בקשה לשחרור גרעינים למספואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Forms/Pages/FodderRelease.aspxבקשה לשחרור גרעינים למספואבקשה לשחרור גרעינים למספוא
טופס קליטת מגדלי גאופיטים לייצואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Forms/Pages/GeophitesForExportGrowersList1.aspxטופס קליטת מגדלי גאופיטים לייצוא
טופס בקשה לרישיון ליבוא חומר ביוטיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Forms/Pages/getsequence.aspxטופס בקשה לרישיון ליבוא חומר ביוטי
יומן משתלהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Forms/Pages/LogBook.aspxיומן משתלה
בקשה להיתר מכירה למתיל ברומידhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Forms/Pages/MethylBromideForm.aspxבקשה להיתר מכירה למתיל ברומיד
בקשה לרישום פרטי משתלהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Forms/Pages/NurseryApplication.aspxבקשה לרישום פרטי משתלהבקשה לרישום פרטי משתלה
בקשה לרשיון יבוא חומר צמחי - למשלוח במיילhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Forms/Pages/PermitForImportPlantsProducts.aspxבקשה לרשיון יבוא חומר צמחי - למשלוח במייל
בקשה לרשיון יבוא חומר צמחי - טופס ידניhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Forms/Pages/PermitForImportPlantsProducts_Handy.aspxבקשה לרשיון יבוא חומר צמחי - טופס ידני
בקשה לרשיון יבוא זרעים - למשלוח במיילhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Forms/Pages/PermitForSeedsImport.aspxבקשה לרשיון יבוא זרעים - למשלוח במייל
בקשה לרשיון יבוא זרעים - טופס ידניhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Forms/Pages/PermitForSeedsImport_handy.aspxבקשה לרשיון יבוא זרעים - טופס ידני
טופס מלווה לתעודת בריאות למוצרי צמחיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Forms/Pages/PhytosanitaryCertificateForm1.aspxטופס מלווה לתעודת בריאות למוצרי צמחים
בקשה לשחרור צמחים ומוצרי צמחים ממסוף ממ"ן נתב"גhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Forms/Pages/PlantReleasFromAirport.aspxבקשה לשחרור צמחים ומוצרי צמחים ממסוף ממ"ן נתב"גבקשה לשחרור צמחים ומוצרי צמחים ממסוף ממ"ן נתב"ג
בקשה לשחרור צמחים ומוצרי צמחים מנהר הירדןhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Forms/Pages/PlantReleasJordenRiver.aspxבקשה לשחרור צמחים ומוצרי צמחים מנהר הירדןבקשה לשחרור צמחים ומוצרי צמחים מנהר הירדן
טיפולי הסגר - אישור לביצועhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Forms/Pages/QuarantinTreatmentCertificate.aspxטיפולי הסגר - אישור לביצוע
בקשה לשחרור צמחים ומוצרי צמחים מנמלי אשדודhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Forms/Pages/shihrur_tzmahim_atar_ashdod.aspxבקשה לשחרור צמחים ומוצרי צמחים מנמלי אשדוד
בקשה לשחרור צמחים ומוצרי צמחים מנמלי חיפהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Forms/Pages/shihrur_tzmahim_atar_hifa.aspxבקשה לשחרור צמחים ומוצרי צמחים מנמלי חיפה
בקשה לרישיון ליבוא טוף למצע גידולhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Forms/Pages/tofes_rishayon_yevu_tuf.aspxבקשה לרישיון ליבוא טוף למצע גידול
טופס בקשה לפתיחת תיק לביצוע תהליך "הערכת סיכון נגעים" (PRA) על פי בקשת מדינת היעדhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Forms/Pages/tofes_sikunim_yevu.aspxטופס בקשה לפתיחת תיק לביצוע תהליך "הערכת סיכון נגעים" (PRA) על פי בקשת מדינת היעדטופס בקשה לפתיחת תיק