לפי חוק הזרעים, ביצוע ניסויים טרנסגניים מחייב אישור בכתב מאת מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת. כמו כן, בנוסף לרישיון יבוא, יש לקבל הי​תר לעבודה עם חומר מיובא מהונדס גנטית. 

למידע נוסף על הגשת בקשות להיתרי עבודה עם חומר מהונדס גנטית 

למידע נוסף ניתן לפנות אל אנשי הקשר: ​ד"ר אריק שמאי, מנהל תחום הסגרים או יובל עזרא ​​