​​בסמכות מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת לאשר יבוא של אורגניזמים מועילים לחקלאות, כולל אורגניזמים פרוקי רגליים, המהווים אויב טבעי למזיק הקיים בארץ. פעולה זו מכונה 'הדברה ביולוגית'. לרוב, מקורם של אורגניזמים אלה הוא בארץ המקור של המזיק ועל ידי שחרורם בארץ ניתן לפגוע באורגניזמים המהווים נגעים ('אורגניזם המטרה').

מבחינה אקולוגית, לשימוש באויבים טבעיים בהדברה ביולוגית יש יתרונות רבים על פני הדברה כימית; השימוש מביא להפחתה בשאריות חומרי הדברה במזון ובסביבה, בטוח יותר לבריאות האדם, בטוח יותר לאורגניזמים שאינם אורגניזם המטרה ולכן​ גם משמר את פעילות האויבים הטבעיים המקומיים ואת המגוון הביולוגי בבית הגידול. יחד עם זאת, להכנסת אורגניזמים אקזוטיים למערכת אקולוגית קיימת, עלולים להיות השפעות שליליות ולכן הדבר חייב להיעשות בתבונה וזהירות רבה.​​

למידע נוסף אודות הדברה ביולוגית​​​

​תהליך הרישוי ליבוא חומר ביוטי  

​יבוא אויבים טבעיים הינו מקרה פרטי של יבוא חומר ביולוגי. הסברים וטפסים אודות יבוא חומר ביולוגי ניתן למצוא בקישור הבא יבוא אורגניזמים וחומר ביולוגי הקשורים לחקלאות צמחית​​

בנוסף לתהליך הרישוי הרגיל ביבוא חומר ביוטי, ביבוא אויבים טבעיים (ואורגניזמים אחרים המועילים לחקלאות), יש לקבל את חוות דעתה של וועדה מייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת אודות היבוא והשחרור של האויבים הטבעיים (ראה למטה). למטרה זו, קיים שאלון מנחה ליבואן (בנוסף לשאלות ליבואן המופיעות בטופס ליבוא חומר ביוטי סטנדרטי), שמטרתו לאסוף את המידע הרלוונטי למרכיבי הסיכון ביבוא ושחרור אויבים טבעיים.  

לשאלון מנחה ביבוא אויבים טבעיים

וועדה מייעצת לייבוא ושחרור של אויבים טבעיים ואורגניזמים אחרים המועילים לחקלאות  

הרכב הוועדה

הועדה המייעצת, שהחלה לפעול בשנת 2005, ​מונה חוקרים מהאקדמיה, ומומחים ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר ומרשות הטבע והגנים, שחוות דעתם מקצועית ובלתי תלויה.

הסבר כללי על פעילות הוועדה

חברי הוועדה מתבקשים להעביר את חוות דעתם בנוגע ליבוא בתנאי הסגר של אויבים טבעיים, ולאחר מכן לשקול את האפשרות לשחרר את האויבים הטבעיים. חברי הוועדה מתבקשים להעביר את חוות דעתם בהתאם לחומר המדעי שיוצג בפניהם ובהתאם להבנתם המקצועית. הוועדה יכולה לבקש חומר מדעי נוסף או חוות דעת מומחה. הנושאים הנדונים הם; נחיצות היבוא, חלופות אפשריות ליבוא, הסיכונים הטמונים ביבוא (לדוגמא טווח פונדקאים), תנאי ההסגר הנדרשים, ביצוע ניסויים נדרשים (לדוגמא מבחני ספציפיות), ניתוח ממצאי הניסוי, יעילות האויבים הטבעיים, בטיחות בשחרור האויבים הטבעיים. הוועדה מעבירה את המלצתה לאישור מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

כללים ביבוא אויבים טבעיים לצורך שחרור בהדברה ביולוגית  

 • בחינת נחיצות היבוא וחלופות אפשריות ליבוא. ככלל, אין למהר בהכנסת אויב טבעי, המערכת האקולוגית נוטה לאזן את עצמה.
 • לא מאשרים ייבוא של אויב טבעי כאשר ישנה חלופה אפשרית בארץ, גם כאשר האלטרנטיבה מחו"ל זולה יותר.
 • ביצוע הערכת סיכונים לבדיקת המשמעויות של כניסת המין החדש.
 • אישור יבוא בכמות מוגבלת ובאופן חד-פעמי, לצורך יצירת גרעין רבייה שישמש ליצור מקומי.
 • אין אפשרות לייבא בצורה מסחרית.
 • זיהוי והגדרה של החומר המיובא.
 • בדיקת החומר המיובא לחופשיות מפרזיטים והיפר-פרזיטים.
 • הגידול מתבצע ב​תנאי הסגר.
 • עריכת מבחני ספציפיות וטווח פונדקאים.​
 • בחינת יעילות האויבים הטבעיים.
 • אישור לפיזור ראשוני יהיה מוגבל ומבוקר. ביצוע ניטור ומעקב לאחר השחרור.

  לפרטים נוספים ניתן לפנות אל אנשי הקשר: ד"ר אריק שמאי - ​​מנהל תחום הסגרים​,​ יובל עזרא - מרכז הסגר לאחר יבוא