ביצוע טיפולי הסגר

 

 

 

​היבוא והיצוא של צמחים ומוצרי צמחים, מצריכים לעיתים טיפולים מסוימים (טיפולי הסגר), שמטרתם מניעה והקטנת הסיכון להעברת נגעים. טיפולים אלה יכולים להתבצע בארץ המקור, במהלך ההובלה, בנמל הכניסה עם הגעת המשלוח, או באתר אחר בארץ שמפקח אישר.
השירות להסגר צמחים מפקח על ביצוע טיפולים אלה בהתאם לדרישות היבוא. ביצוא הפיקוח הוא. על פי דרישות מדינת היעד. ביבוא, הדרישות לטיפול מעוגנות בחוק הגנת הצומח, תשט"ז- 1956תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי), תשס"ט - 2009.

באחריות מפקחי תחום הסגר צמחים, שהוסמכו על ידי המנהל, לפקח על ביצוע הטיפולים הנדרשים על פי התקנות והדרישות הפיטוסניטריות.

מטרת ההכרה במדבירים היא לאפשר למדבירים שהוכרו, לבצע טיפולי הסגר, (גם ללא נוכחות מפקח) וליצור רמה אחידה בביצוע הטיפול בין מדבירים שונים, בהתאם לדרישות השירותים להגנת הצומח שתבטיח כי הטיפול שבוצע ידביר את הנגע המטופל, ובהתאם לדרישות מדינות היעד של יצוא תוצרת צמחית.

חשוב להדגיש כי דרישות השירותים להגנת הצומח באות בנוסף לדרישות אחרות המחייבות את המדביר (דרישות חוק, תווית, בטיחות וכו').

חברות הדברה המעונינות לבצע טיפולי הסגר הנדרשים במסחר בינלאומי (יצוא, יבוא) של חומר צמחי, חייבות לעבור תהליך הכרה על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת. 
לחברות שעברו הכרה תינתן הרשות לטפל בחומר צמחי הנדרש לטיפולי הסגר.

מידע נוסף ניתן למצוא ביחידת הסמכה וסטנדרטים, או לפנות לאיש הקשר עמ​ית מזרחי 

ביצוע טיפולי הסגר

 

 

 

 

הודעה ליבואנים - אישור יבוא זרעי בצל מדרום אפריקההגנת הצומח;הודעות ליבואן;ענפי הצומחהגנת הצומח;ביצוע טיפולי הסגרhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/onion_africa.aspxהודעה ליבואנים - אישור יבוא זרעי בצל מדרום אפריקה01/10/2020 21:00:00{aec2811c-9b28-415a-a397-661ed604f684}c8f8b9f4-e4f7-4418-8fad-14c428ac4384133
חברות הדברה מוכרות לטיפולי הסגר 2016יבוא ויצואהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים;ביצוע טיפולי הסגר;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/hadbara_hesger_2016.aspxחברות הדברה מוכרות לטיפולי הסגר 201619/04/2016 21:00:00{6669aa36-dba9-4fc2-bb9e-27fcb979775c}4a55ac2c-9f54-4111-8f62-9d6d8c53f5fd6
ספר הטיפולים על פי תקנות יבוא צמחים 2015יבוא ויצוא;הנחיות ליוצאים ולשבים מחו"להגנת הצומח - אגף הסגר צמחים;יבוא צמחים ומוצרי צמחים;ביצוע טיפולי הסגר;בדיקת משלוחי יבוא;רשיונות יבוא לצמחים ומוצרי צמחים;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/sefer_hatipulim.aspxספר הטיפולים על פי תקנות יבוא צמחים 201522/02/2015 22:00:00{6669aa36-dba9-4fc2-bb9e-27fcb979775c}4a55ac2c-9f54-4111-8f62-9d6d8c53f5fd17
Treatment Manual - 2014יבוא ויצואביצוע טיפולי הסגר;הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/Treatment Manual - 2014.aspxTreatment Manual - 201425/05/2014 21:00:00{6669aa36-dba9-4fc2-bb9e-27fcb979775c}4a55ac2c-9f54-4111-8f62-9d6d8c53f5fd19