אישור מדבירים לטיפולי הסגר

 

 

 

​היבוא והיצוא של צמחים ומוצרי צמחים, מצריכים לעיתים טיפולי הסגר, שמטרתם מניעה והקטנת הסיכון להחדרת נגעים או פגיעה מכוונת בכושר ריבוי הצמח. טיפולים אלה יכולים להתבצע בארץ המקור, במהלך ההובלה, בנמל הכניסה עם הגעת המשלוח, או באתר אחר בארץ שאושר, או נקבע לשם כך.

השרות להסגר צמחים מפקח על ביצוע טיפולים אלה בהתאם לדרישות היבוא ובהתאם למצב הפיטוסניטרי של הטובין. הדרישות לטיפול הן מתוקף חוק הגנת הצומח, תשט"ז- 1956, ותקנותיו. 
באותה המידה, תוצרת המיועדת ליצוא, תטופל על פי דרישות מדינת היעד או המצב הפיטוסניטרי של הצמחים המיועדים ליצוא.

מטרת אישור המדבירים היא לאפשר ביצוע טיפולי הסגר ללא נוכחות מפקח ובכך לשפר את השירות, תוך אבטחת רמת ביצוע טיפולים אחידה להדברת הנגע המטופל.
 
חשוב להדגיש כי דרישות השירותים להגה"צ ולביקורת באות בנוסף לדרישות הפעלה אחרות המחייבות את המדביר (דרישות חוק, תוית, בטיחות וכו').

המעוניין בקבלת אישור ימלא טופס בקשה לקבלת איש​ור לביצוע טיפולי הסגר, ויפעל בהתאם לתהליך המפורט בתרשים הסמכת חברות ה​דברה לביצוע טיפולי הסגר.

למידע נוסף, ראה פרסומים או פנה לאיש ה​קשר עמית מזרחי

אישור מדבירים לטיפולי הסגר

 

 

 

 

רשימת חברות הדברה מוכרות לטיפולי הסגר 2014אישור מדבירים לטיפולי הסגר;יבוא ויצואהגנת הצומח - אבטחת איכות והסמכה;אישור מדבירים לטיפולי הסגר;הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/tipul_hesger_2014.aspxרשימת חברות הדברה מוכרות לטיפולי הסגר 201407/11/2015 22:00:00{6669aa36-dba9-4fc2-bb9e-27fcb979775c}4a55ac2c-9f54-4111-8f62-9d6d8c53f5fd25