הודעות ליבואן

דרישות היבוא של תפוחי עץ ואגסים טריים מכל המקורות המאושרים ביבוא, עודכנו. הוספה דרישה חדשה לבדיקה ויזואלית של הפרי לפני משלוח לחופשיות ממספר נגעים.

לצפייה בהודעה במלואה

 

 

הודעה ליבואנים - אישור יבוא צמח מוקשה מתרבית של בת קלהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/Yevuan_tzemach_mukshe.aspxהודעה ליבואנים - אישור יבוא צמח מוקשה מתרבית של בת קלה
הודעה ליבואנים - שינוי דרישות יבוא לתרבית של בת קלהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/Yevuan_Shinuy_drishot.aspxהודעה ליבואנים - שינוי דרישות יבוא לתרבית של בת קלה
הודעה ליבואנים - אושר יבוא פקעות סנדרסוניה מניו זילנדhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_sandersonia.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא פקעות סנדרסוניה מניו זילנד