הודעות ליבואן

בשל החשש ממזיק ההסגר דרוזופילה סוזוקי, בשל הקושי לגלותו והיותו נגע מוסווה בעת הגעת התוצרת, מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת ימנעו כניסת משלוחים של מיני תוצרת המשמשים כפונדקאים לנגע זה ושבהם הוא יכול להימצא.

כדי למנוע מהיבואנים נזקים הנכם נדרשים שלא לייבא לארץ תוצרת מהרשימה המנויה להלן.

כדי להבהיר ועל מנת להסיר כל ספק, להלן מיני התוצרת הנמצאים בקטגוריה זו:

1. פטל
2. אסנה
3. חזרזר
4. דמדמנית

הוראות אלו הן ליישום מיידי.

בכל מקרה של אי הבנה או בקשה לסיוע, ניתן לפנות לאנשי הקשר הבאים:

מאיר מזרחי בטל':  03-9681552 או בדוא"ל:     meirm@moag.gov.il

אורי זיו בטל': 03-9681587/551 או בדוא"ל: oriz@moag.gov.il  לפרטים המלאים