הודעות ליבואן

כחלק מההנחיות החדשות לצמצום המגע בין עובדי המשרד והלקוחות, בעקבות התפרצות וירוס הקורונה, תופסק פעילות בדיקת הענבים הטריים בבית הלקוח וכל המכולות ייבדקו בנמל.
לצורך הבדיקה יוצאו משטחים מהמכולה. הבדיקה תיעשה בחדר הבדיקות של השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנמל הכניסה. הבדיקה הוויזואלית תיעשה רק לאחר שנתוני גרף טיפול הקור ייבדק וימצא תקין.​

הודעה ליבואנים - שינוי במקום בדיקת ענבים טריים מדרום אפריקה

 

 

משרד החקלאות מנע כריתה של שדרת ברושים באשדודhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/broshim.aspxמשרד החקלאות מנע כריתה של שדרת ברושים באשדוד
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - יולי, 2020
הודעה ליבואן הוספת בדיקות מעבדה ביבוא זרעי עגבנייה ופלפלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_zirey_agvania.aspxהודעה ליבואן הוספת בדיקות מעבדה ביבוא זרעי עגבנייה ופלפל