הודעות ליבואן

עידכון דרישות יבוא זרעי סורגום לריבוי מהמדינות הבאות: "ארצות אירופה" (כמפורט בתקנות הגנת הצומח, יבוא צמחים 2009), אוסטרליה, ארה"ב, טיוואן, יפן וניו זילנד.

להודעה המלאה