הודעות ליבואן

​במסגרת שיפור השירות ללקוח, הוחלט על הארכת תוקף רישיונות יבוא של השירותים להגנת הצומח ולביקורת, למוצרים שונים.
הארכת תוקף הרישיון נקבעת לכל מקרה לגופו על פי קריטריונים שונים, עליהם הוחלט בתחום היבוא, כגון מספר משלוחים, בעיות פיטוסניטריות, מקורות בעייתיים ועוד.

התוקף החדש יעודכן בעת הנפקת הרישיון הבאה, לכל מוצר שהוחלט להאריך את תוקפו.

 

 

משרד החקלאות נערך לאפשרות לכניסתם של נחילי הארבה לשטחי ישראל​​https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/arbe.aspxמשרד החקלאות נערך לאפשרות לכניסתם של נחילי הארבה לשטחי ישראל​​
משרד החקלאות מציג: דוח שאריות חומרי הדברה בפירות וירקותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/seker_hadbara2017.aspxמשרד החקלאות מציג: דוח שאריות חומרי הדברה בפירות וירקות
רשימת זנים מאושרים, חוות יזרעם הזרע 1939 - תוקף 31.12.19https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/izram_zanim_meusharim_2019.aspxרשימת זנים מאושרים, חוות יזרעם הזרע 1939 - תוקף 31.12.19