הודעות ליבואן

​במסגרת שיפור השירות ללקוח, הוחלט על הארכת תוקף רישיונות יבוא של השירותים להגנת הצומח ולביקורת, למוצרים שונים.
הארכת תוקף הרישיון נקבעת לכל מקרה לגופו על פי קריטריונים שונים, עליהם הוחלט בתחום היבוא, כגון מספר משלוחים, בעיות פיטוסניטריות, מקורות בעייתיים ועוד.

התוקף החדש יעודכן בעת הנפקת הרישיון הבאה, לכל מוצר שהוחלט להאריך את תוקפו.

 

 

רשימת יצרני אריזות עץ 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/arizot_etz/Pages/arizot_etz_2019.aspxרשימת יצרני אריזות עץ 2019
מידעון השירותים להגנת הצומח - אפריל, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_ppis_4-2019.aspxמידעון השירותים להגנת הצומח - אפריל, 2019לאחר חורף שהביא איתו הרבה גשמי ברכה, האביב כבר כאן, בשיא הדרו! בשירותים להגנת הצומח ולביקורת, מסיימים את עונת החורף עם עשייה ענפה ותחושת גאווה בפעילות בינלאומית משגשגת של היחידה והמשרד.
הודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי קיוואנו (Cucumis metuliferus) מצ'ילהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/import_Cucumis-metuliferus.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי קיוואנו (Cucumis metuliferus) מצ'ילה