הודעות ליבואן

​במסגרת שיפור השירות ללקוח, הוחלט על הארכת תוקף רישיונות יבוא של השירותים להגנת הצומח ולביקורת, למוצרים שונים.
הארכת תוקף הרישיון נקבעת לכל מקרה לגופו על פי קריטריונים שונים, עליהם הוחלט בתחום היבוא, כגון מספר משלוחים, בעיות פיטוסניטריות, מקורות בעייתיים ועוד.

התוקף החדש יעודכן בעת הנפקת הרישיון הבאה, לכל מוצר שהוחלט להאריך את תוקפו.

 

 

החמרה צפויה בדרישות כניסה של עצי פרי וצמחי נוי מישראל לאיחוד האירופיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/yetzu_tzahar/pirsumim/Pages/yetzu_atzwy_pri.aspxהחמרה צפויה בדרישות כניסה של עצי פרי וצמחי נוי מישראל לאיחוד האירופייצוא צמחים וחומר ריבוי של מיני עצי פרי וצמחי נוי מישראל למדינות האיחוד האירופאי עובר טלטלה בימים אלו בעקבות עדכון הרגולציה של האיחוד האירופאי, לפיה צמחים שהוגדרו על ידם כבעלי סיכון גבוה יעברו הליך של הערכת סיכונים לפני שניתן יהיה להמשיך ולייצאם לאירופה.
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימייםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים
נוהל והנחיות חומר ריבוי לגפן - 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/homer_ribuy_gefen_2018.aspxנוהל והנחיות חומר ריבוי לגפן - 2018