הודעות ליבואן

לקראת שנת השמיטה ועל מנת שנוכל להיערך בזמן ולנסות להיענות לבקשות יבוא של תוצרת טרייה למוצרים חדשים או ממקורות חדשים, יש להגיש בקשה לרישיון יבוא לחומר צמחי ובקשה להתחלת תהליך הערכת סיכונים ביבוא.

את הבקשות יש להגיש עד לתאריך 28 בפברואר 2014.למידע המלא