הודעות ליבואן

​דרישות יבוא זרעי אגס לריבוי שונו.
הפטריה Erwinia amylovora הוסרה מדרישות היבוא.
היבוא ברישיון ומהמקורות המותרים על פי הפירוט בתקנות הגנת הצומח, יבוא צמחים 2009.

להודעה המלאה