הודעות ליבואן

אושר יבוא של "אגס סיני" טרי מסין.
מאושרים שני סוגים ליבוא:
 PYRUS PYRIFOLIA - Nashi pears, PYRUS BRETSCHNEIDERI - Chinese Ya
היבוא ברישיון על פי הסכם בין הגנת הצומח בסין להגנת הצומח בישראל.
היבוא ממגדלים ובתי אריזה המאושרים על ידי הגנת הצומח בסין. יש לצרף את השמות לטופס הבקשה לרישיון.למידע המלא