הודעות ליבואן

​אושר יבוא שורש טרי של כורכום מברזיל.
היבוא ברישיון.
על היבואן להעביר את מקום הטיפול בקיטור בזמן הגשת טופס הבקשה לרישיון יבוא.


לדרישות הייבוא