הודעות ליבואן

לאור החשש ממחסור צפוי בחציר וקש בשנה הקרובה בשל מיעוט המשקעים בחורף האחרון, מתקבלות פניות רבות בנוגע ליבוא מוצרים אלה מחו"ל.

להלן עמדת השירותים להגנת הצומח ולביקורת באשר לאישור בקשות אלה:

1. בשל הסיכון הפיטוסניטרי הגבוה (זרעי עשבים, פטריות, חרקים, שאריות קרקע וכדומה) שביבוא מוצרים אלה נוכל לאשר יבוא חציר וקש שעברו טיפול חום במפעל בארץ המוצא.

2. להלן רשימת המוצרים שניתן לייבא ברישיון ובכפוף לתנאים שנקבעו.להודעה המלאה