הודעות ליבואן

אושר יבוא אוכמניות טריות מצ'ילה. 
היבוא ברישיון.​

להלן דרישות היבוא

 

 

הודעת המשך מספר 39 ל-O.I.E ניוקסל - 26.5.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/newcastle_26-05-2019.aspxהודעת המשך מספר 39 ל-O.I.E ניוקסל - 26.5.19
ברוצלה ברפת חצריםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/brotzula_hatzrim-21-5-19.aspxברוצלה ברפת חצרים
מחלת הפה והטלפיים בעדר בקר בשר בדליית אל כרמל - עדכון 19.5.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/pe_tlafaim_dalyat_el_karmel_9-5-19.aspxמחלת הפה והטלפיים בעדר בקר בשר בדליית אל כרמל - עדכון 19.5.19