הודעות ליבואן

אושר יבוא סוג פטריות מאכל נוסף  Pleurotus ostreatus מסין.
היבוא ברישיון ללא שינוי בדרישות.
להלן דרישות היבוא.

לדרישות היבוא