הודעות ליבואן

דרישות יבוא זרעי סלק (Beta vulgaris) שונו.
הוירוסים Beet 1 alphacryptovirus and Beet 2 hybric​ryptovirus הוסרו מדרישות היבוא.
היבוא ברישיון ומהמקורות המותרים עפ"י הפירוט בתקנות הגנת הצומח, יבוא צמחים 2009.

לדרישות היבוא ומידע נוסף

 

 

רשימת זנים מאושרים, חוות יזרעם הזרע 1939 - תוקף 31.12.19https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/izram_zanim_meusharim_2019.aspxרשימת זנים מאושרים, חוות יזרעם הזרע 1939 - תוקף 31.12.19
רשימת זנים מאושרים, מרחביה - תוקף 31.12.19https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mmerhavia_zanim_meusharim_2019.aspxרשימת זנים מאושרים, מרחביה - תוקף 31.12.19
רשימת זנים מאושרים יקבי רמת הגולן - תוקף 31.12.19https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/ramat_golan_zanim_meusharim_2019.aspxרשימת זנים מאושרים יקבי רמת הגולן - תוקף 31.12.19