הודעות ליבואן

אושר יבוא גרעיני טף לתעשיה מזמביה.
היבוא ברישיון.

להלן דרישות היבוא