הודעות ליבואן

אושר יבוא של תרביות רקמה של קנביס (Cannabis sativa) מארצות הברית. היבוא ברישיון.
על היבואן לפנות ליחידה לקנביס רפואי (היק"ר) במשרד הבריאות לקבלת אישור ליבוא זה ולהעבירו יחד עם הבקשה לרישיון יבוא. הגידול בתנאי הסגר ובפיקוח.
 

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-נובמבר 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_1-10-2018.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-נובמבר 2018
בצל מכסה 7025 wto – עדכון תוספת כמות של 1500 טון בצלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/onion_update_291118.aspxבצל מכסה 7025 wto – עדכון תוספת כמות של 1500 טון בצל
עדכון תוספת כמות של 2000 טון בצל מכסה 7025 WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/onion_update.aspxעדכון תוספת כמות של 2000 טון בצל מכסה 7025 WTO