הודעות ליבואן

​במסגרת שיפור השירות ללקוח, הוחלט על שינוי ברישיונות היבוא של זרעים המיועדים ליצוא חוזר (Re-Export)
במדינות המקור והמוצא ירשם "מדינות שונות".
לכל מוצר ינתן רישיון נפרד.
בזמן היבוא יש להציג תעודת בריאות בה מצויין מקור הזרעים.
במידה וקיימים במשלוח מספר מקורות של אותו סוג זרעים, יש לציין זאת ברשימת האריזה (Packing list) ליד כל מכסה.

 

 

רשימת יצרני אריזות עץ 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/arizot_etz/Pages/arizot_etz_2019.aspxרשימת יצרני אריזות עץ 2019
מידעון השירותים להגנת הצומח - אפריל, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_ppis_4-2019.aspxמידעון השירותים להגנת הצומח - אפריל, 2019לאחר חורף שהביא איתו הרבה גשמי ברכה, האביב כבר כאן, בשיא הדרו! בשירותים להגנת הצומח ולביקורת, מסיימים את עונת החורף עם עשייה ענפה ותחושת גאווה בפעילות בינלאומית משגשגת של היחידה והמשרד.
הודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי קיוואנו (Cucumis metuliferus) מצ'ילהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/import_Cucumis-metuliferus.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי קיוואנו (Cucumis metuliferus) מצ'ילה