הודעות ליבואן

​במסגרת שיפור השירות ללקוח, הוחלט על שינוי ברישיונות היבוא של זרעים המיועדים ליצוא חוזר (Re-Export)
במדינות המקור והמוצא ירשם "מדינות שונות".
לכל מוצר ינתן רישיון נפרד.
בזמן היבוא יש להציג תעודת בריאות בה מצויין מקור הזרעים.
במידה וקיימים במשלוח מספר מקורות של אותו סוג זרעים, יש לציין זאת ברשימת האריזה (Packing list) ליד כל מכסה.

 

 

רשימת זנים מאושרים, חוות יזרעם הזרע 1939 - תוקף 31.12.19https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/izram_zanim_meusharim_2019.aspxרשימת זנים מאושרים, חוות יזרעם הזרע 1939 - תוקף 31.12.19
רשימת זנים מאושרים, מרחביה - תוקף 31.12.19https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mmerhavia_zanim_meusharim_2019.aspxרשימת זנים מאושרים, מרחביה - תוקף 31.12.19
רשימת זנים מאושרים יקבי רמת הגולן - תוקף 31.12.19https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/ramat_golan_zanim_meusharim_2019.aspxרשימת זנים מאושרים יקבי רמת הגולן - תוקף 31.12.19