הודעות ליבואן

אושר יבוא של זרעי אורז מהפיליפינים לגידול בתנאי הסגר.

היבוא ברישיון.למידע המלא