יצוא אויבים טבעיים

​​כאויבים טבעיים מוגדרים חרקים המשמשים להדברה ביולוגית לאחר שהוגדרו כך על ידי טכסונומים מוסמכים.

בהוראת מפקח השרות להסגר תתבצענה בדיקות האימות, בתשלום, במעבדה לאנטומולוגיה בשירותים להגנת הצומח ולביקורת.

שירות ההסגר נותן לכל מוצר (לאחר בדיקה) תעודה המאשרת את היותו תכשיר המשמש להדברה ביולוגית, את זהות הגורם הביולוגי וכן את היותו חופשי ממזיקי הסגר ומאורגניזמים נוספים.

למידע נוסף פנה לאיש הקשר כמאל שרף