פרסומים


לצורך ביצוע המטלות קיימות בשרות להסגר צמחים שלוש מחלקות שלכל אחת מהן תחומי אחריות מוגדרים:

הסגר יבוא

בין תפקידי הסגר היבוא לקבוע תנאים פיטוסניטריים ליבוא של חומר צמחי, לרבות חומר ריבוי וגטטיבי וזרעים.
ביצוע ביקורת פיטוסניטרית על כל היבוא הצמחי לישראל (צמחים ומוצרי צמחים) בכל מעברי הגבול ונמלי הכניסה לארץ.
טיפול במשלוחי היבוא לשם תיעוד, דיגום, בדיקות מעבדה, טיפולי הסגר למניעת חדירת נגעים, השמדה של תוצרת נגועה ועוד. בנוסף, במקרים מיוחדים, מבצע הסגר יבוא ביקורת לפני משלוח לישראל במדינת המקור.

הסגר יצוא

תפקידו לפקח על חומר ריבוי המיועד ליצוא לרבות גאופיטים, ייחורים, שתילים ותרביות רקמה וצמחים מוגמרים במהלך עונת הגידול. ביצוע ביקורת לפני יצוא, בעת הגידול וטרם משלוח וביקורת לפי דרישות מדינות היעד ובהתאם להסכמי הדדיות. ניסוח הצהרות בריאות מיוחדות לכל גידולי היצוא בהתאם לדרישות מדינות היעד.

הערכת סיכונים ביבוא וביצוא

ביצוע הערכת סיכונים (PRA-Pest Risk Assessment) על מנת לקבוע תנאים ליבוא של מוצרי צמחים שטרם יובאו לישראל או שמקורם מאזורים שטרם היה מהם יבוא בעבר. ביצוע הערכת סיכונים ליצוא של מוצרים חדשים וקיום קשרים עם שלטונות הגנת הצומח במדינות העולם לשם פתיחת שווקים חדשים ופתרון בעיות ביצוא.

השרות להסגר צמחים נמצא בכל אתרי הכניסה למדינה - באוויר, בים וביבשה במטרה למנוע חדירת נגעי צמחים לישראל.

תן ידך לשמירה על חקלאות ישראל, על צמחיית הבר והנוי ועל הסביבה.
הימנע מהכנסת חומר צמחי ארצה ללא היתר!
אל תכניס מזיק, פן תזיק! 

 

גם לאחר הברקזיט בריטניה עתידה להמשיך לקבל תוצרת חקלאית כחול לבןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/export_uk.aspxגם לאחר הברקזיט בריטניה עתידה להמשיך לקבל תוצרת חקלאית כחול לבןפרישת בריטניה מהאיחוד האירופי (Brexit) העמידה בסיכון את הייצוא ממדינת ישראל, אולם, בזכות מאמצי משרד החקלאות הושלמה ההיערכות להבטחת המשך הייצוא לבריטניה ומה "הכוכב" הישראלי בבריטניה? האבוקדו הישראלי
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/ListOfImortProducts1.aspxרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות
ישראל קיבלה אישור רשמי משלטונות בחריין לייצא אליה תוצרת חקלאית טרייה וחומר ריבויhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/baharein.aspxישראל קיבלה אישור רשמי משלטונות בחריין לייצא אליה תוצרת חקלאית טרייה וחומר ריבוילאחר חתימת הסכמי הסחר עם איחוד האמירויות, עכשיו גם בבחריין יזכו לטעום מהפירות והירקות תוצרת הארץ, כבר בשבועות הקרובים