פרסומים

השבוע נתפסו 2 נוסעים מירדן וברשותם 93 חוחיות בגופם. לאחר כחצי שעה הופיע נוסע נוסף ובגופו 30 חוחיות נוספות וציפורים אחרות.
המפקח סיים את הטיפול במקרה לאחר שעות כיוון שהיה צורך לחתוך את הכיסים בעדינות ולשחרר את הציפורים בקרבת המסוף. הלוגיסטיקה היא מאתגרת, כיוון בכל פעם שפותחים את הקופסה להוספת ציפורים נוספות יש סיכוי  שהאחרות יברחו מהקרטון. שלושת הנוסעים קיבלו  זימון לחקירה .
צריך לשבח את הבודקים  הביטחוניים  שמיד זיהו  את החשודים הפוטנציאלים.

 
מעטים המקרים בהם האתגר הסביבתי שלוב באופן ניכר לעין עם אתגרים כלכליים, חקלאיים ובריאותיים. בתופעת המינים הפולשים האינטרס האקולוגי־סביבתי, החקלאי, הכלכלי והבריאותי חוברים יחד באופן הדוק והמאבק בתופעה זו ראוי לו אפוא שיהיה משולב, מתואם ויעיל. (פרופ' תמר דיין, אוניברסיטת תל אביב).

השפעת פלישת נגע חדש ונזקיה  

כאמור בתופעת פלישת נגעים האינטרס החקלאי, האקולוגי - סביבתי, הכלכלי והבריאותי חוברים יחד באופן הדוק.​
 
נזק לאדם
 1. חשיפה לגורמי אלרגיה חדשים
 2. פגיעה פיסית באדם ובבעלי חיים
 3. העברת מחלות הפוגעות באדם ובבעלי חיים
 4. פגיעה בערכי נופש ופנאי
נזק חקלאי וכלכלי
 1. הפסדי ייבול והגדלת עלויות הייצור עד כדי הפסקת הגידול
 2. זיהום התוצרת וזיהום סביבתי הנובעים מהגברת השימוש בחומרי הדברה
 3. הפרת מאזן הדברה בגידולים אורגניים ובאלה שמשתמשים במדבירים ביולוגיים
 4. פלישת מזיק חדש עלולה להביא לסגירת שווקי יצוא או לגרום לקשיים ביצוא הנובעים מהטלת מגבלות חדשות ע"י המדינות המייבאות
נזק אקולוגי
 1. פגיעה בצמחיית הבר ע"י תחרות עם מינים מקומיים ודחיקתם
 2. יצירת היברידיזציה לא רצויה עם מינים מקומיים
 3. השתלטות על שטחי בר
 4. פגיעה בשטחי מרעה
 5. הגברת הסיכון לשריפות
 6. השתלטות על מקורות מים- שינוי הרכב הדגה, סתימת נתיבי מים, פגיעה בערכי הנופש
 7. פלישת מזיק חדש גורמת לתגובת שרשרת אקולוגית שקשה לדעת את תוצאותיה והיכן היא תיעצר
 8. הפרת המאזן הביולוגי
 9. דחיקת מינים מקומיים עד כדי הכחדתם

כיצד נמנע נזקים אילו?  

 1. מניעה - מניעת כניסת הנגע
 2. הכחדה - הכחדת הנגע לאחר חדירתו במטרה למנוע התבססותו וההתפשטות שלו
 3. עיכוב - השלמה עם המצב שבו הנגע התבסס במקום מוגדר ומניעת ההתפשטות שלו למקומות נוספים
 4. ממשק - השלמה עם הפלישה של הנגע החדש והעברת הטיפול בו  למערכת ההדרכה אשר מנחה את החקלאים איך לחיות אתו

הניסיון העולמי והישראלי  

​מהניסיון העולמי והישראלי המצטבר בטיפול בנושא עולה כי:

 •  די בפרט אחד נגוע על מנת להחדיר נגע חדש ולגרום להתבססותו    
 • הנזק הנגרם כתוצאה מחדירת נגע חדש הוא בלתי הפיך
 • נדירים המקרים בהם הצליחה פעולת הכחדה של נגע שחדר והתבסס באזור חדש
 • עלות ניסיונות הכחדת נגע חדש שחדר והתבסס היא גבוהה מאוד. הצלחת תוכנית הכחדה מוטלת בספק

הברחת חוחיות- תמונות  


הברחת חוחיות

 
הברחת חוחיות
 

ניסיון הברחת חוחיות

 

 

משרד החקלאות מנע כריתה של שדרת ברושים באשדודhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/broshim.aspxמשרד החקלאות מנע כריתה של שדרת ברושים באשדוד
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - יולי, 2020
הודעה ליבואן הוספת בדיקות מעבדה ביבוא זרעי עגבנייה ופלפלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_zirey_agvania.aspxהודעה ליבואן הוספת בדיקות מעבדה ביבוא זרעי עגבנייה ופלפל