שירותי הסגר ליבוא זנים חדשים

המחלקה לאינטרודוקציה מספקת  שרות בדיקה לזנים חדשים של עצי פרי המיובאים ארצה. לתחנת ההסגר מוכנס כל חומר ריבוי בעל פוטנציאל סיכון. החומר עובר סידרת בדיקות מקיפה לבדיקת ניקיונו מגורמי מחלה שונים ולפיה מתקבלת החלטה אם ניתן לשחררו לגידול בארץ. 

יבוא חומר לתחנת ההסגר מותנה ברישיון יבוא.
למידע על גידולים החייבים בתקופת הסגר, ולקבלת רישיון יבוא לחומר ריבוי צמחי פנה לאיש הקשר. 
דוחו"ת אינטרודוקציה לעצי פרי נשירים, הדרים וצמחי נוי ניתן להשיג באמצעות איש הקשר.
שירותי אינטרודוקציה ניתנים בתשלום. ראה אגרות ודמי שרות בפרסומים.

תחנת הסגר לחומר ריבוי נקי - ארה"ב