יצוא שתילי בננות לטריטוריות צרפתיות

 

 

 

​​​יצוא שתילי בננות מאושרים מתבצע לטריטוריות הצרפתיות בלבד על פי הסכם הדדיות.

על השתילים לעבור בדיקות שגרתיות במהלך עונת הגידול ולעמוד בדרישות נוהל העבודה, על פי ההסכם הבילטרלי עם הגנת הצומח של צרפת.

למידע נוסף ניתן לפנות אל איש הקשר שאלתיאל​ דמתי ​

יצוא שתילי בננות לטריטוריות צרפתיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נוהל פיקוח וביקורת על יצוא שתילי בננותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/nohal pikuah ve bikoret al yatzu.aspxנוהל פיקוח וביקורת על יצוא שתילי בננות