הערכת סיכון נגעים

הערכת סיכון נגעים, (Pest Risk Analysis (PRA, היא פעולה חיונית המבוצעת על ידי כלל מדינות העולם במטרה להסדיר את המסחר הבינלאומי בצמחים ומוצריהם ובכך למנוע חדירת נגעי צמחים חדשים הפוגעים בחקלאות.

תוקף פעילותה של הערכת הסיכונים מבוססת על הסכמי General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ,1994 ומהווה חלק מדרישות ה- (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS.

דרישות אלו נשענות על העקרונות הבאים:

  1. כל פעולה פיטוסניטרית מבוססת על הצורך להגנת בריאות האדם, החי והצמח.
  2. הדרישה לפעולה פיטוסניטרית מחויבת בהוכחות מדעיות משמעותיות לנחיצותה.
  3. ההחלטה על פעילות פיטוסניטרית לא תפלה לרעה בין מדינות כל זאת במידה ובשתי המדינות קיים דמיון בתנאי האקלים ונוכחות הנגע.
  4. יישום פעילות פיטוסניטרית אינה תהווה הגבלה בסחר בינלאומי.

ישראל, ככלל מדינות העולם, מבצעת תהליך הערכת סיכונים ביבוא של תוצרת חקלאית לישראל וכן נדרשת בעריכת מידע לטובת תהליכים של הערכת סיכונים בהתאם לדרישת מדינות יעד פוטנציאליות​.

למידע נוסף ניתן לפנות לבעלי תפקידים בהערכת סיכ​​​ונים ביבוא וביצוא: