2013

 

 

תחנות הסגר אזוריותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/bdikat_mishlohey_yevu/pirsumim/2013/Pages/tahanot_hesger_ezoriot.aspxתחנות הסגר אזוריותתחנות הסגר האזוריות