2014

זמני בדיקות מעבדה

להלן פרקי הזמן הנדרשים להגדרת הפתוגנים השונים במעבדות האבחון:


נמטודות
 - שלושה ימי עבודה.


חרקים

1.  קביעת חיוניות החרק (חי/מת) -  שלושה ימי עבודה.

2.  כאשר החרק חי ויש צורך בהגדרה:

2.1. חרק בוגר- 7 ימי עבודה.

2.2 . זחלים/ביצים – בהתאם למין החרק. 

* במקרים בהם יש צורך להיעזר בגורם חיצוני  נדרש זמן ארוך יותר.


חלזונות  

7 ימי עבודה.

* במקרים בהם יש צורך להיעזר בגורם חיצוני  נדרש זמן ארוך יותר.


וירוסים

7 ימי עבודה.

*כאשר יש צורך להיעזר  בגורמי חוץ לריצוף מולקולארי נדרש זמן ארוך יותר.


פטריות/חיידקים
 - 10 ימי עבודה.

*כאשר יש צורך להיעזר  בגורמי חוץ לריצוף מולקולארי נדרש זמן ארוך יותר.

 

*במקרים בהם ההגדרה מחייבת זמן ארוך יותר , יחליט היבואן אם הוא רוצה בהמשך בדיקה, או שמשלוח יוחזר לארץ המוצא.לסטטוס מצב הבדיקה