רשיונות יבוא לצמחים ומוצרי צמחים

 

 

DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx

 

​יבוא צמחים ומוצרי צמחים לישראל באופן מסחרי ובמטען יד נלווה של נוסעים הנכנסים לארץ, מותנה בקבלת אישורים מהשרותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות.

האישורים ניתנים ליבוא תוצרת טרייה, צמחים ומוצרי צמחים, זרעים, חומר ריבוי וחומר ביוטי.

קיים איסור להכניס צמחים ומוצרי צמחים לארץ ללא היתר השרותים להגנת הצומח ולביקורת!

לקבלת רשיון יבוא יש להגיש טופס בקשה (בהתאם לסוגי היבוא) במחלקה ליבוא בשרותים להגנת הצומח ולביקורת בבית דגן, באמצעות הדואר או הפקס.

את הבקשה יש להגיש 14​ יום מראש.

מידע בנושא אישורי יבוא, דרישות פיטוסניטריות ואופן מילוי טופס הבקשה ניתן לקבל מאיש הקשר.

לבקשה שתאושר, יונפק רשיון יבוא ובו יצוינו תנאי היבוא של המוצר, דרישות להצהרות נוספות ותנאי יבוא נוספים, בהתאם לדרישות השרותים להגנת הצומח ולביקורת.

הצהרות אלו יופיעו בתעודת הבריאות המלווה את המשלוח מארץ המקור.

בשעת הזמנת חומר צמחי בחו"ל יש להעביר עותק רשיון היבוא לספק על מנת שימלא אחר כל התנאים המפורטים ברשיון.

במידה והבקשה לקבלת רשיון יבוא נדחית – ישלח מכתב דחייה מפורט עם סיבות הדחייה.

לפרטים בנושא שיחרור טובין ראה - בדיקת משלוחי יבוא.

רשיון ליבוא תוצרת טרייה, צמחים ומוצרי צמחים

המעונין לייבא צמחים (חומר ריבוי - למעט זרעים, צמחי עציץ מוגמרים וכד'), תוצרת טרייה (פירות וירקות, תבלינים, פרחים וענפי קישוט) ומוצרי צמחים כגון: פרחים וענפי קישוט מיובשים, מצעי גידול, תבלינים יבשים, אגוזים ועוד, יגיש טופס בקשה ליבוא צמחים (למעט זרעים).

רשיון ליבוא זרעים

רשיון ליבוא זרעים מונפק עבור זרעים אמיתיים המיועדים לגידול ולריבוי. בקבוצה זו נכללים: ירקות, גידולי שדה (גד"ש), פרחים, תבלינים, עצים, צמחי נוי.

את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה​ ל​יבוא זרעים.

בטופס הבקשה ליבוא זרעי ירקות וגד"ש יש להקפיד ולציין את שם הזן המבוקש. בקשה לזן שאינו מופיע ב"רשימת הזנים המורשים למכירה בישראל" יש להעביר לאישור הגורמים המתאימים (שה"מ – שרות ההדרכה של משרד החקלאות והמחלקה לביקורת זרעים ושתילים בשרותים להגנת הצומח ולביקורת) לפני הגשתה לאישור היחידה לרשיונות יבוא.

למידע על רשימת הזנים המורשים למכירה בישראל פנה לאיש הקשר.

רישיון ליבוא חומר ביוטי

"חומר ביוטי" כולל אורגניזמים חסרי חוליות, חיידקים, וירוסים וקרקע. יבוא חומר זה אסור על פי חוק הגנת הצומח, תקנות יבוא צמחים תשל"א - 1970, בשל הסיכון הכרוך בהיותו גורם למחלות צמחים ובכך עלול לגרום נזק בלתי הפיך לחקלאות ולאיכות הסביבה. עם זאת, במקרים מיוחדים ניתן לבקש היתר ליבוא חומר ביוטי ממקורות בדוקים ואמינים, בתנאים מגבילים ובכמויות מצומצמות למטרות מחקר ופיתוח.

לקבלת רשיון יש להעביר טופס בקשה לרשיון יבוא של חומר ביוטי.

לפרטים נוספים ראה יבוא חומ​ר ביוטי.

למידע נוסף, ניתן לפנות אל אשת הקשר שלומית סיני

רשיונות יבוא לצמחים ומוצרי צמחים

 

 

 

 

רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותיבוא ויצוא;יבוא צמחים ומוצריהםהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים;רשיונות יבוא לצמחים ומוצרי צמחיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/ListOfImortProducts1.aspxרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות03/02/2021 22:00:00{13e8bf39-cd19-465d-9e27-747576dba6d9}5f196c7b-9d90-435c-b5ad-12fa4a75687b4
הודעה ליבואן - אישר יבוא זרעי שומר מצ'ילהיבוא ויצוא;יבוא צמחים ומוצריהםהודעות ליבואן;רשיונות יבוא לצמחים ומוצרי צמחיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_shumar.aspxהודעה ליבואן - אישר יבוא זרעי שומר מצ'ילה03/05/2015 21:00:00{aec2811c-9b28-415a-a397-661ed604f684}c8f8b9f4-e4f7-4418-8fad-14c428ac43849
ספר הטיפולים על פי תקנות יבוא צמחים 2015יבוא ויצוא;הנחיות ליוצאים ולשבים מחו"להגנת הצומח - אגף הסגר צמחים;יבוא צמחים ומוצרי צמחים;ביצוע טיפולי הסגר;בדיקת משלוחי יבוא;רשיונות יבוא לצמחים ומוצרי צמחים;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/sefer_hatipulim.aspxספר הטיפולים על פי תקנות יבוא צמחים 201522/02/2015 22:00:00{6669aa36-dba9-4fc2-bb9e-27fcb979775c}4a55ac2c-9f54-4111-8f62-9d6d8c53f5fd17
רשימת המוצרים המותרים ביבוא על פי התוספת השלישית לתקנות הגנת הצומח) יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי), התשס"ט 2009יבוא ויצוא;יבוא צמחים ומוצריהםהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים;רשיונות יבוא לצמחים ומוצרי צמחיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/yevu_tzmahim.aspxרשימת המוצרים המותרים ביבוא על פי התוספת השלישית לתקנות הגנת הצומח) יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי), התשס"ט 200919/06/2013 21:00:00{13e8bf39-cd19-465d-9e27-747576dba6d9}5f196c7b-9d90-435c-b5ad-12fa4a75687b5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק הגנת הצומח התשט"ז-1956https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/hok haganat hatzomeah.aspxחוק הגנת הצומח התשט"ז-1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי) 2009https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/yevu tzmahim motz tzmahim.aspxתקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי) 2009
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי ) 2009--עברית/אנגלית (תרגום לא רשמי)https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/yevu tzmahim-anglit-ivrit.aspxתקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי ) 2009--עברית/אנגלית (תרגום לא רשמי)