​צוות השירותים למערכות מידע יחד עם אנשי השירותים להגנת הצומח וביקורת במשרד החקלאות מפתחים בימים אלה מערכת מחשוב אשר תייעל את תהליכי ביקורת הייצוא וכן תשפר את השירות הניתן ללקוחות, תוך איסוף מידע ניהולי ותפעולי לצורך קבלת החלטות למשרד החקלאות וללקוחות השונים.

מחשוב התהליכים ושילוב אמצעים טכנולוגיים שונים (מחשבי לוח, מחשוב ענן וכו') ישפרו את תהליכי העבודה של פקחי המשרד וייעלו משמעותית את העבודה של אנשי הביקורת בעבודה מול אנשי הייצוא, עמילי המכס, אתרי הביקורת, המגדלים ועוד.

המעבר לעבודה במערכת החדשה יהווה מהפכה של ממש עבור כל מערך הייצוא הכולל את החקלאים, בתי אריזה, היצואנים, עמילי המכס ועוד. זאת, הן מההיבט הטכנולוגי והן מההיבטים המקצועיים והלוגיסטיים. התהליכים שעד כה התבצעו בצורה ידנית ושאינה ממוחשבת יוחלפו בשירותים ממוחשבים ויעילים החוסכים עבודה רבה וזמן יקר.

בימים אלה מתבצע תהליך ניסוי במערכת שלאחריו יתאפשר המעבר לעבודה במערכת החדשה. 

ניתן להתרשם מיכולות המערכת ותהליכי הפיתוח במצגת הבאה:

מצגת - מחשוב בקרת הייצוא החקלאי
 ​

 

 

שינויים בדרישות היצוא של תוצרת חקלאית לאיחוד האירופיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/drishot_yetzu_ihud_iropy.aspxשינויים בדרישות היצוא של תוצרת חקלאית לאיחוד האירופילאחרונה עודכנו כללי האיחוד האירופי בנושא בריאות הצמח אשר נועדו להגן על החקלאות, צמחיית הבר והיערות האירופיים באמצעות מניעה של חדירת נגעי הסגר לשטחם. מטרת העדכונים החדשים הינה לתת מענה אחיד לסיכונים מוגברים שעלו לאחרונה בתחום בכל המדינות החברות באיחוד.
רשימת יצרני אריזות עץ 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/arizot_etz/Pages/arizot_etz_2019.aspxרשימת יצרני אריזות עץ 2019
בדיקת היתכנות ליישום טיפולי קרינה לתוצרת חקלאית טרייה בישראלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/international_information/Pages/sikum_tipuley_krina.aspxבדיקת היתכנות ליישום טיפולי קרינה לתוצרת חקלאית טרייה בישראלקידום היצוא החקלאי - פתיחת שווקים חדשים ושימור שווקים קיימים, הוא אחד היעדים החשובים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר והשירותים להגנת הצומח ולביקורת מהווים שותף מרכזי במימוש יעד זה.