בימים אלו השירותים להגנת הצומח סיימו את הישורת האחרונה להסדרת המשך הייצוא של התוצרת הצמחית הישראלית (פירות, ירקות, תבלינים, פרחים, שתילים, זרעים ועוד) לבריטניה, ומאגר הצהרות היצוא המהווה בסיס להנפקת תעודות בריאות עודכן בהתאם.

​הפרישה של הממלכה המאוחדת מהאיחוד האירופי (Brexit), יוצאת לפועל ב – 31.12.2020 בשעה 23:00 לפי שעון לונדון, ומביאה לסיומן 47 שנות חברות של הממלכה המאוחדת במוסדות האירופיים.

בצמידות למידע  זה מצורף מכתב רשמי שהתקבל מ- UK Plant Health כמבוא לשינוי הסדרי היצוא לממלכה המאוחדת, הכוללת את אנגליה, וויילס וסקוטלנד, כאשר צפון אירלנד נשארת תחת המעטפת הפיטוסניטרית של האיחוד האירופי ולכן לא נדרש שינוי ביצוא תוצרת ישראלית לייעד זה. 

 

צוותי משרד החקלאות ממשיכים לנטר את להקות הארבה שחדרו לישראל: אמש נכנסה "זרימה" מאסיבית של להקות ארבה מירדן לכיוון יהל וערנדל, בניגוד לכיוון הרוחhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/locust_arava.aspxצוותי משרד החקלאות ממשיכים לנטר את להקות הארבה שחדרו לישראל: אמש נכנסה "זרימה" מאסיבית של להקות ארבה מירדן לכיוון יהל וערנדל, בניגוד לכיוון הרוח
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
דו"ח תיקים פעילים ביבואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_pailim_yevu.aspxדו"ח תיקים פעילים ביבוא