פרסומים

​​

 

 

ביטול תקנות גידול ומכירה לציפורן וסיפןhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/yetzu_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/takanot_tziporen.aspxביטול תקנות גידול ומכירה לציפורן וסיפןביטול תקנות גידול ומכירה לציפורן וסיפן
השמדת הדרים מהונדסים עקב עבודה ללא היתרhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/yetzu_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/hashmadat_hadarim.aspxהשמדת הדרים מהונדסים עקב עבודה ללא היתרהשמדת הדרים מהונדסים עקב עבודה ללא היתר