פרסומים


בביקורת שגרתית של מפקחות היחידה להסגר צמחים, על ניסויים עם צמחים מהונדסים, בחדרי גידול של המכון למטעים, מרכז וולקני, נמצא כי בנוסף לצמחים המהונדסים המורשים לעבודה, קיימים גם שתילי הדרים, אשר אינם חלק מניסוי. בפניה לחוקר המכון, התברר כי ההדרים הינם מהונדסים, כלומר, צמחים שעברו שינוי בדרך של הנדסה גנטית (בניגוד לטיפוח על ידי הכלאות) וכי העבודה עימם נעשית ללא היתר מהועדה לצמחים מהונדסים (ורצ"ם), כפי שהחוק מחייב.

לפי תקנות הזרעים (צמחים ואורגניזמים מהונדסים) התשס"ה-2005, סעיף 3-(א) היתר לניסוי, נקבע כי – לא יערוך אדם ניסוי בצמח מהונדס או באורגניזם מהונדס, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.

הובהר לחוקר כי לא ניתן לעבוד עם צמחים מהונדסים ללא היתר, ולאחר התייעצות מול הגורמים הרלוונטים, התקבלה הנחייה ממנהלת השירותים להגנת הצומח ולביקורת, מרים פרוינד, להשמיד את עשרת שתילי ההדרים המהונדסים, פעולה אשר בוצעה על ידי מפקחי ההסגר.


להמשך
השתלים המהונדסים / נורית: היבשר