פרסומים

במרץ 2009 פנו שתלני הציפורן בתמיכת איגוד מגדלי פרחים וצמחי נוי , למנהלת השירותים להגנת הצומח ולביקורת דאז, גב' מרים פרוינד בבקשה לפעול לביטול התקנות.

לאחר פעילות ארוכה שנפרשה לאורך זמן רב מסתיים עידן בשתלנות הציפורן והסיפן.

התקנות לשני הגידולים בוטלו  מצורף להלן פרסום הביטול.

יש להבהיר שמשתלות המעוניינות לגדל ציפורן ליצוא תכללנה מעתה ואילך בהליך פיקוח יצוא של תחום יצוא, בהתאם לדרישות מדינת היעד.

ההרשמה לפיקוח מתבצעת באתר האינטרנט.


עם בדיקת נתוני הרישום ישלח אישור והודעת תשלום עבור אגרת פיקוח שנתית.

לאחר הסדרת התשלום המשתלה תצורף לספר המשתלות הדיגיטאלי בשירותים להגנת הצומח ולביקורת. מילוי הטופס במלואו הינו חד-פעמי בשנת יצוא.למסמך ביטול ביטול תקנות גידול ומכירה לציפורן וסיפן