הסמכה ליצוא צמחים וחומר ריבוי באיכות מיוחדת - צח"ר

 

 

 

אודות המסלול

מסלול יצוא וולונטרי של צח"ר פותח על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת. תקן יצוא זה ישמש את כלל העוסקים בענף לאורך כל שרשרת הייצור, מהחקלאי ועד לצרכן הסופי.
מטרתו לעודד את הייצור והשימוש בצח"ר שמקורם בשושרת של צמחי אם באיכות בריאותית ובטיחותית גבוהה יותר מהסטנדרט הבסיסי.

עניין במסלול יצוא זה, ימצא כל מי שמעוניין לגדל צח"ר באיכות גבוהה או כאלה המעונינים ללמוד על יתרונותיו הכלכליים.​

מטרת המסלול 

לאפשר למגדלים לרכוש צח"ר שמקורו בשושרת של צמחי אם אשר גודלו לפי תכנית (scheme) גידול מיוחדת, תוך עמידה בבדיקות בריאותיות קפדניות, הן חזותיות והן מעבדתיות בכל שלב ושלב של השושרת.
חומר ריבוי זה מיוצא ללקוחות בחו"ל אשר הם עצמם עובדים רק עם חומר באיכות זהה ומכאן חשיבות המסלול לשתלנים הישראליים שהצטרפו אליו והמאפשר להם לייצא ליצרנים גדולים וחשובים בחו"ל.
תקן זה יהווה "כלי עבודה" נוח ויעיל לקביעת רמות איכות של צמחים וחומר ריבוי לשוק המקומי וליצוא, ועל ידי כך להביא תוצרת בריאה ואיכותית יותר לשווקים וללקוחות, לרווחתם של כלל העוסקים בענף.
יתרונות השימוש בצח"ר במסלול "איכות מיוחדת" - ליצוא של צח"ר המיוצר במסלול זה, מונפקת תעודת בריאות וכן תעודה מיוחדת המעידה על רמתו הגבוהה ואיכותו של חומר הריבוי ועל אריזתו מודבק המותג "Special Quality".​​​​​​

מהות המסלול

לאורך כל עונת הגידול מלווה מפקח של השרות להסגר צמחים, את הגידול. 
הפיקוח כולל בדיקה ואישור על ידי המפקח בכל שלב ושלב. הבדיקות כוללות אמינות הזן, חופשיות מוירוסים ומנגעים אחרים הנחשבים כספציפיים לגידול, על סמך בדיקות חזותיות ובדיקות מעבדה. 
כל מגדל המעונין לייצר תוצרת ב"איכות מיוחדת" יכול להצטרף ל"מועדון" ייחודי זה. המגדל מתחייב לקיים את דרישות התקן במלואן ולבצע את המשתמע ממנו, לגבי מקור חומר הריבוי והתנאים הבריאותיים והבטיחותיים לגידולו, איחסונו ואריזתו וכן ביצוע דגימות לבדיקות במעבדות מוכרות, שמירה על תנאי סניטציה מיוחדים במשתלה, הקצאת כוח עבודה מיומן ומקצועי לקטיף, מיון ואריזה.

דירוג

מ​סלול ייצור באיכות מיוחדת כולל:

  • צמחים נבחרים

  • צמחי גרעין

  • צמחי יסוד

  • צמחי אם

לרשימת הגידולים הנכללים במסלול זה, ראה רשימת פרסומים בעמוד זה.
הצטרפות למסלול זה כרוכה בתשלום, ראה דרישות השרותים להגנת הצומח ולביקורת בסעיף נהלים.

למידע נוסף פנה לורדית זיימן​

הסמכה ליצוא צמחים וחומר ריבוי באיכות מיוחדת - צח"ר