אבחון נמטודות

 

 

 

פירוט בדיקות המעבדה אשר בהסמכה ניתן למצוא באתר האינטרנט של הרשות הל​אומי​ת להסמכת מעבדות

​אודות המעבדה

​​​​המעבדה מאבחנת מחלות הנגרמות על ידי נמטודות בכל הגידולים, עוסקת בגילוי ובזיהוי נמטודות צמחיות המצויות בארץ וגם שאינן מצויות בארץ. כמו כן, עוסקת המעבדה בזיהוי נמטודות תוקפות חרקים (אנטומופגיות).

בדיקות נמטולוגיות מתבצעות בחומר צמחי מיובא ובחומר צמחי מיוצא, באמצעות מדגמים הנלקחים על ידי מפקחי הגנת הצומח בנמלים או בבית הלקוח.

על פי חוק הזרעים חייבות משתלות עצי פרי נשירים, הדרים, ורדים, גפן ותות שדה בבדיקות מדגמיות לנגיעות נמטודות, לשם קבלת היתר מכירה.
השירות ניתן בתשלום לכלל הציבור (התשלום כולל מדגמים הנלקחים על ידי מפקחי הגנת הצומח).

גבול הגילוי של השיטה אינו ניתןן לציון כיוון שמדובר בדיקות איכותיות שמבוצעות על ידי  מאבחן. 
המעבדה מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי תקן ISO 17025 המבטיח את כשירותה של המעבדה לבצע את הבדיקות.
קבלת תעודה עם סמליל הרשות מהווה עדות לכך שהבדיקה בוצעה במסגרת הסמכה. תעודות ללא סמליל הרשות אינן במסגרת ההסמכה ואינן תחת פיקוח של הרשות על המעבדה.
אנו מחויבים לשמור על סודיות הממצאים לפי הוראות "התקשיר".

​למידע נוסף ניתן לפנות לד''ר יבגני קוזודוי ולאלה גו​מברגהגנת הצומח - אבחון נמטודות