מעבדה לפיטופתלוגיה - אבחון פטריות

 

 

 


​​פירוט בדיקות המעבדה אשר בהסמכה ניתן למצוא באתר ​האינטרנט של הרשות הל​אומית להסמכת מעבדות

אודות המעבדה

​המעבדה לפי​טופתולוגיה עוסקת באבחון מחלות צמחים הנגרמות על ידי פטריות. 

השרות ניתן לכלל הציבור ומבוצע בתשלום.
לקבלת הוראות דיגום לבדיקת מחלות פטרייתיות יש לפנות בטלפון למנהלת המעבדה.
משך הזמן לקבלת תוצאות הבדיקה הוא ארבע עשר יום מקבלת הדוגמא למעבדה.
השרות ניתן בימים א'- ה', בשעות 08:00 – 15:30, בתאום מראש.

למחירי הבדיקות ראה אגרות ודמי שרות בפרסומים.

המעבדה מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי תקן ISO 17025 המבטיח את כשירותה של המעבדה לבצע את הבדיקות.
קבלת תעודה עם סמליל הרשות מהווה עדות לכך שהבדיקה בוצעה במסגרת הסמכה. תעודות ללא סמליל הרשות אינן במסגרת ההסמכה ואינן תחת פיקוח של הרשות על המעבדה.

אנו מחויבים לשמור על סודיות הממצאים לפי הוראות "התקשיר".
גבול הגילוי של השיטה אינו ניתן לציון כיוון שמדובר בדיקות איכותיות שמבוצעות על ידי מאבחן. 

לברורים, ניתן לפנות אל אנשי הקשר: 

אלקינד גניה

גוזב לודמילה

ד"ר מלר הראל ​יעלאסקוכיטה באפונה

אסקוכיטה באפונה אסקוכיטה באפונה

 

מעבדה לפיטופתלוגיה - אבחון פטריות

 

 

 

 

הנחיות לאיסוף והבאת דוגמאות לבדיקת מחלות צמחיםנגעי צמחיםהגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים;מעבדה לאבחון מחלות צמחים וירליות;מעבדה לפיטופתלוגיה - אבחון פטריות;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/SamplingInstructions2.aspxהנחיות לאיסוף והבאת דוגמאות לבדיקת מחלות צמחים14/09/2013 21:00:00{0ade97c5-bc5c-4b4a-a7f4-363405e0e9d0}d34e4a21-6e40-4e5e-bd36-fc6eb5b6a12730