מעבדה לאבחון בשיטות מולקולריות וצמחים מהונדסים

 

 

 

​​פירוט בדיקות המעבדה אשר בהסמכה ניתן למצוא באתר האינטרנט של הרשות הל​אומית להסמכת מעבדות

​אודות המעבדה  

המעבדה לאיבחון בשיטות מולקולריות וצמחים מהונדסים עוסקת באיבחון באמצעות שיטות  DNA (היברידיזציה ו-PCR) של חיידקים, פטריות, צמחים מהונדסים, וירוסים, וירואידים ופיטופלסמה, וכן בזיהוי צמחים מהונדסים בשיטת PCR רגיל (בדיקה איכותית) או Real Time PCR (בדיקה כמותית).

ניתן לקבל לאחר בדיקה תעודה המעידה על חופשיות מווירוסים ומוירואידים בחומר צמחי (ריבוי ואחר).


בעלי תפקידים​: ד"ר אמה טברובסקי
מעבדה לאבחון בשיטות מולקולריות וצמחים מהונדסים

 

 

 

 

סקר חוזה עם לקוחות חיצוניים המעבדה לשיטות מוליקולרית - 2015צמחים מהונדסים גנטית;המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומח;חקלאות ירוקהאבחון נגעי צמחים (הגנ"צ);מעבדה לאבחון בשיטות מולקולריות וצמחים מהונדסים;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/seker_bio_molecular_2015.aspxסקר חוזה עם לקוחות חיצוניים המעבדה לשיטות מוליקולרית - 201515/04/2015 21:00:00{0ade97c5-bc5c-4b4a-a7f4-363405e0e9d0}d34e4a21-6e40-4e5e-bd36-fc6eb5b6a12724
תכנון וביצוע סקר לגילוי והכחדת הנגיף PPV, גורם מחלת ה-Sharkaצמחים מהונדסים גנטיתאבחון נגעי צמחים (הגנ"צ);מעבדה לאבחון בשיטות מולקולריות וצמחים מהונדסים;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/seker_virus_sharka.aspxתכנון וביצוע סקר לגילוי והכחדת הנגיף PPV, גורם מחלת ה-Sharka12/11/2013 22:00:00{0ade97c5-bc5c-4b4a-a7f4-363405e0e9d0}d34e4a21-6e40-4e5e-bd36-fc6eb5b6a12726

 

 

 

 

 

 

 

 

הזמנת בדיקה לאבחון נגעי צמחיםנגעי צמחים;חקלאות ירוקה;אבחון נמטודות;חולייתנים וחלזונות;המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומחhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/Forms/Pages/PlantsPestAnalysisForm1.aspxהזמנת בדיקה לאבחון נגעי צמחיםהזמנת בדיקה לאיבחון נגעי צמחים