מעבדה לאבחון בשיטות מולקולריות וצמחים מהונדסים

 

 

 

​​פירוט בדיקות המעבדה אשר בהסמכה ניתן למצוא באתר האינטרנט של הרשות הל​אומית להסמכת מעבדות

​אודות המעבדה  

המעבדה לאיבחון בשיטות מולקולריות וצמחים מהונדסים עוסקת באיבחון באמצעות שיטות  DNA (היברידיזציה ו-PCR) של חיידקים, פטריות, צמחים מהונדסים, וירוסים, וירואידים ופיטופלסמה, וכן בזיהוי צמחים מהונדסים בשיטת PCR רגיל (בדיקה איכותית) או Real Time PCR (בדיקה כמותית).

ניתן לקבל לאחר בדיקה תעודה המעידה על חופשיות מווירוסים ומוירואידים בחומר צמחי (ריבוי ואחר).

  • יש צורך בתיאום מראש לקבלת הנחיות לדיגום ולאיחסון הדוגמאות.
  • יש לצרף טופס הזמנת בדיקה ל​אבחון נגעי צמחים​
  • השרות ניתן בתשלום.

בעלי תפקידים​: ד"ר אמה טברובסקי
מעבדה לאבחון בשיטות מולקולריות וצמחים מהונדסים

 

 

 

 

סקר חוזה עם לקוחות חיצוניים המעבדה לשיטות מוליקולרית - 2015צמחים מהונדסים גנטית;המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומח;חקלאות ירוקההגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים;מעבדה לאבחון בשיטות מולקולריות וצמחים מהונדסים;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/seker_bio_molecular_2015.aspxסקר חוזה עם לקוחות חיצוניים המעבדה לשיטות מוליקולרית - 201515/04/2015 21:00:00{0ade97c5-bc5c-4b4a-a7f4-363405e0e9d0}d34e4a21-6e40-4e5e-bd36-fc6eb5b6a12724
תכנון וביצוע סקר לגילוי והכחדת הנגיף PPV, גורם מחלת ה-Sharkaצמחים מהונדסים גנטיתהגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים;מעבדה לאבחון בשיטות מולקולריות וצמחים מהונדסים;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/seker_virus_sharka.aspxתכנון וביצוע סקר לגילוי והכחדת הנגיף PPV, גורם מחלת ה-Sharka12/11/2013 22:00:00{0ade97c5-bc5c-4b4a-a7f4-363405e0e9d0}d34e4a21-6e40-4e5e-bd36-fc6eb5b6a12726