מניעה וניטור של עשבים רעים

​​​​השירות למניעה וניטור של עשבים רעים כולל זיהוי ואיבחון בכל רחבי הארץ.
 
השרות לעשבים רעים נותן גם:
  1. הנחיות לביצוע ניסיונות הנדרשים לרישום קוטלי עשבים בארץ
  2. מיני עשבי​ם פולשים בישראל, הגדרת מיני עשבים פולשים ומידע בנושא; 
  3. הדברה ביולוגית ירוקה, שיטות אלטרנטיביות לביעור עשבים רעים;
  4. נקיון זרעים מיובאים.​

למידע נוסף ניתן לפנות לדניאלה כפרי - הרבולוגית
קבלת קהל לפי תיאום טלפוני בלבד
מניעה וניטור של עשבים רעים
​​​

 

 

מיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Ecological_Branding.aspxמיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאיים
בעקבות פרויקט התנשמות שפותח על ידי משרד החקלאות: נרשמה ירידה של 60% בשימוש בחומרי הדברה בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/The_owl_project.aspxבעקבות פרויקט התנשמות שפותח על ידי משרד החקלאות: נרשמה ירידה של 60% בשימוש בחומרי הדברה בשטחים פתוחים
סיכום כנס "לקראת גיבוש מדיניות הדברה לאומית" - 12.9.17https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/kenes-20170912.aspxסיכום כנס "לקראת גיבוש מדיניות הדברה לאומית" - 12.9.17בכנס נדונו סוגיות בחקלאות ובתברואה, בתקינה, ברישוי, באכיפה, ביישום, בהדרכה, בהסברה ועוד, כשלב בגיבוש המלצות למדיניות הדברה לאומית.