פרסומים

​​​השירותים להגנת הצומח ולביקורת בשיתוף עם המחלקה לחקר עשבים, מרכז מחקר נווה יער במנהל המחקר החקלאי, החלו במיפוי תפוצת הצמח הפולש והמסוכן, פרתניון אפיל, לקראת תחילתה של תכנית להדברתו.

​​רקע
הפרתניון האפיל ​הינו צמח חד שנתי פולש ממקור אמריקאי השייך למשפחת המורכבים. הצמח מאפיין אזורים מופרים (משובשים כתוצאה מפעילות אדם) ומהווה חסם סחר למדינות רבות. הוא בעייתי בחקלאות ובמרעה, מפר איזון אקולוגי, אלרגני לאדם ולבעלי חיים.​

הצמח זוהה לראשונה בישראל בשנות ה -80 של המאה הקודמת בבריכות דגים בעמק בית שאן. תחילה, הצמח פולש בשטחים משובשים ומופרים: לאורך דרכים ומסילות, לצדי תעלות מים, בשטחים חקלאיים מוזנחים ולאחר מכן חודר לעומק השטחים החקלאיים ולשדות בר ודוחק צמחייה קיימת. 
הצמח מתפתח בתנאי הארץ בדר"כ בין מרץ לאוקטובר. בתנאים אופטימליים נצפה לעיתים מופע דו שנתי.

ביעור ובקרה
עקב החשש מהתרחבות והאצת הפלישה הוחלט בשירותים להגנת הצומח ולביקורת לבצע ניסוי הדברה ייחודי בשיתוף המחלקה לחקר עשבים בנווה יער. 
אזור הפיילוט, שבו תבוצע ההדברה, כולל ארבעה ישובים בעמק יזרעאל: מנשיית זבדה, נהלל, כפר יהושע, ובית שערים, המייצגים רצף חקלאות והתיישבות מגוון: מטעים, פלחה, גינון ושטחי מרעה. 
הניסוי מתבצע במימון וביצוע מלאים של משרד החקלאות. 

נמצא שהדברה כימית רב שנתית, בשלבי צימוח מוקדמים, לפני שלב הבשלת הזרעים, הינה יעילה. בניסויים מוקדמים שבוצעו ע"י פרופ' חנן אייזנברג וצוותו,  נבחר למטרה זו קוטל העשבים הצורבני "בסטה", תכשיר בעל טווח הדברה רחב שאיננו שאריתי. במקביל, הוכשרו צוותי ניטור וריסוס מקצועיים ומיומנים לטיפול במוקדים של פרתניון אפיל. 

איך ניתן לסייע להצלחת הביעור?
o דווחו לנו על כל מוקד (מייל וברקוד בדף המידע)
o אתרו את נתיבי ההפצה 
o מנעו את המשך ההפצה בעזרת העברת קרקע וצמחים מאזור נגוע (מזון לבע"ח), רעייה ומעבר בע"ח, כלי עבודה מאולחים ובמיוחד כלי רכב
o ניתן לעקור פרטים בודדים לפני שיצרו זרעים (הצמח אלרגני: יש להגן על האזורים החשופים)

מצורף דף מידע ודיווח תמציתי בעברית ובערבית על הצמח הפולש המזיק פרתניון אפיל: נגע הסגר תחת בקרה במדינת ישראל.

דף מידע ב​עברית​​

דף מידע בערבית​

​למיפוי על גבי מפת התפוצה

פרתניון אפיל

 

 

מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/noal_tmiha_mitnadvim.aspxמבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2019
מבחני תמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקליטת צעירים בעבודה חקלאית באזורי עדיפות לאומית - לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/2019_Young_farmers.aspxמבחני תמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקליטת צעירים בעבודה חקלאית באזורי עדיפות לאומית - לשנת 2019
טיוטת נוהל תמיכה להערות הציבור - הקמת משטחים ללולי הטלהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2018/Pages/Noal_Tmicha_Lulim.aspxטיוטת נוהל תמיכה להערות הציבור - הקמת משטחים ללולי הטלה