הכרה במעבדות ביולוגיות

​​​​​​​​היחידה להכרה במעבדות ביולוגיות בשירותים להגנת הצומח ולביקורת נותנת הכרה ‏למעבדות העוסקות באבחון​ מחלות צמחים, הנגרמות על ידי פטריות, חיידקים, מיקופלסמה, ‏וירוסים או וירואידים.‏

האישור הניתן פירושו כי המעבדות עומדות בתנאים על פי דרישות השירותים להגנת ‏הצומח ולביקורת, והן מתחייבות לעמוד בעתיד בתנאים נוספים כפי שיקבעו על ידי הגוף המאשר.‏
השירותים להגנת הצומח ולביקורת שומרים לעצמם את הזכות לבקר את עבודת המעבדות, לפסול במידת הצורך בדיקה/בדיקות של מעבדה מוכרת ואף לבטל את אישור המעבדה. ‏

פרטים לגבי תהליך קבלת ההכרה למעבדות ביולוגיות ומפרט של הדרישות הכלליות הנדרשות ‏לקבלת ההכרה, ניתן לקבל אצל היחידה להכרה במעבדות ביולוגיות, ‏בימים  א'-ה' בין השעות 7:30-15:00, בתאום מראש בטלפון:

03-9681575‏, או באמצעות דוא"ל.‏


רשימת מעבדות חיצוניות מוכרות לאבחון מחלות צמחים ומחלות מו​עברות בזרעים:

קיבוץ גבעת ברנר
טלפון: 08-9415956
מנהלת: גב' יעל אטדגאי
נייד: 054-4849560

רח' החרש 2 נס-ציונה 74031
טלפון: 08-9308308  שלוחה 268 
פקס: 08-9401​4​39
מנהלת: ד"ר עתליה קשת סיטון
נייד: 054-​5698128
כתובת דוא"ל​

די-קו-פ​רו בע"מ - שירותי דיאגנוסטיקה
רח' הפרחים  44, ת.ד 227 ניצני-עוז 42836 
טלפון / פקס: 09-8788441
​מנהלת: ד"ר ענת קריצמן
נייד: 052-628828 
קישור למעבדה באתר הרשות להסמכת מעבדות

​ חוות מבחור ד.נ לכיש דרום, 79354
 טלפון: 08-6878114, 08-6878113 
 פקס: 08-6810133 
 מנהלת : ג​ב' הילה דנינו
 נייד: 050-8335078
קישור למעבדה באתר הרשות להסמכת מעבדות

מנהל המחקר החקלאי, ת.ד 6 בית דג ן 50250
טלפון: 03-9683463  
פקס: 039683889
מנהלת:  גב' לאה מזור
נייד: 050-6220637
קישור למעבדה באתר הרשות להסמכת מעבדות

פרופ' מנחם פלאוט 6, רחובות
טלפון: 08-9366475
פקס:  08-9366474
מנהלת: ד"ר נירה ביקסון
נייד: 052-6117301
כתובת דוא"ל

מינהל המחקר החקלאי, ד"נ נגב  85280
טלפון: 08-9928661
פקס: 08-9926337, 08-9928660, 
מנהלת:  גב' אורלי ארלך
נייד: 050-6220140

רח' אופנהיימר 5 פארק רבין, רחובות 76701
טלפון:​ 08-9362280
פקס: 08-9361247 
כתובת אל​קטרונית:  microlab@zahav.net.il
מנהל: מר אייזיק אסולין.
נייד: 052-2648254