הכרה במעבדות ביולוגיות

​​​​היחידה להכרה במעבדות ביולוגיות בשירותים להגנת הצומח ולביקורת נותנת הכרה ‏למעבדות העוסקות באבחון​ מחלות צמחים, הנגרמות על ידי פטריות, חיידקים, מיקופלסמה, ‏וירוסים או וירואידים.‏

האישור הניתן פירושו כי המעבדות עומדות בתנאים על פי דרישות השירותים להגנת ‏הצומח ולביקורת, והן מתחייבות לעמוד בעתיד בתנאים נוספים כפי שיקבעו על ידי הגוף המאשר.‏
השירותים להגנת הצומח ולביקורת שומרים לעצמם את הזכות לבקר את עבודת המעבדות, לפסול במידת הצורך בדיקה/בדיקות של מעבדה מוכרת ואף לבטל את אישור המעבדה. ‏

פרטים לגבי תהליך קבלת ההכרה למעבדות ביולוגיות ומפרט של הדרישות הכלליות הנדרשות ‏לקבלת ההכרה, ניתן לקבל אצל היחידה להכרה במעבדות ביולוגיות, ‏בימים  א'-ה' בין השעות 7:30-15:00, בתאום מראש בטלפון:

03-9681575‏, או באמצעות דוא"ל.‏

                             

​למידע נוסף ניתן לפנות לדר' דורית שרגיל, ‏בימים  א'-ה' בין השעות 7:30-15:00.

לרשימת קישורים ​למעבדות מוסמכות - 2014